Ja til refleksionsperiode ved skilsmisser i børnefamilier

Når et ægtepar beslutter at lade sig skille, skal det foregå med mindst mulig konflikt. Særligt for børnene er det vigtigt, at mor og far skilles på en fredelig og ordentlig måde. Derfor er vi tilhængere af en tænkepause, så der er tid til at tage hensyn, planlægge det praktiske eller måske overveje, om det var værd at give forholdet en chance til. Den separationsperiode mener vi, er vigtig for de familier, hvor der er børn involveret.

Det er aldrig nemt, når mor og far skal skilles. Og vi bilder os ikke ind, at vi fra politisk hånd kan gøre skilsmisser til en dans på roser. Men siden 2013 har man kunnet opløse familiens hverdag på få minutter ved hjælp af sit Nem-ID og nogle få klik på en computer. Det, mener vi ikke, er en løsning, der svarer til det ansvar, det er at indgå i et ægteskab.

Vi mener ikke, at det nødvendigvis er i børnenes interesse at kunne gennemføre en skilsmisse så hurtigt. Derfor har vi sikret en genindførelse af separationsperioden på tre måneder for børnefamilier. Det giver lidt betænkningstid og ro. Og det giver en bedre balance mellem den enkeltes frihed og hensynet til fællesskabet.

Udover refleksionsperioden på tre måneder, vil både forældre og børn fremover tilbydes rådgivning. En del af rådgivningen vil blandt andet handle om at sikre, at forældrene er afklarede med deres valg, og hvad det kommer til at betyde for barnet.

Nogle forældre er enige og afklarede om situationen, mens andre skilsmisser kan være meget konfliktfyldte. I de tilfælde, hvor skilsmissen bliver konfliktfyldt, er det vigtigt, at der er et sikkerhedsnet, der kan tage vare på børnene.

#jh

Konservative visioner

• Tid til betænkning, inden skilsmissen går igennem.
• Bedre hjælp til børnefamilier med konflikter i forbindelse med skilsmisser.

Konservative resultater

• Vi vil inddele skilsmisser efter konfliktniveau, så børn ikke kommer i klemme i sagsbehandlingen.
• Det nye familieretssystem skal sikre, at barnets tarv altid vægtes højest. Derudover består det nye system af et administrativt familieretshus, hvor alle sager mellem forældre begynder og en familieret, der ligger i byretterne.