Mere respekt for ofre end forbrydere

Det Konservative Folkeparti ønsker et Danmark, der bygger på ordentlighed, personligt ansvar og respekt for hinanden. Når mennesker ikke selv kan finde ud af at leve efter disse dyder, så er det vigtigt, at vi har love og regler, der opretholder orden i samfundet.

Det betyder naturligvis også, at der må følge en straf – en hård og retfærdig straf – hvis lovene overtrædes.
Desværre er der alt for mange eksempler på, at dommene, der bliver givet, er alt for korte og slet ikke afspejler de traumer, som offeret efterlades med.
Derfor arbejder vi stadig for, at strafniveauet for særligt vold, voldtægt og pædofili skærpes.

Et voldeligt overfald kan være en meget voldsom oplevelse for ofret, og det kan på et splitsekund vende op og ned på ens liv.
Som samfund har vi en forpligtelse til at tage ansvar og straffe gerningsmændene hårdt.
Hensynet til offeret skal altid veje tungere end hensynet til forbryderen. Derfor skal der være en klar forskel på, hvordan offer og forbryder behandles i retssystemet.

Ofrene skal have den hjælp og støtte, de har brug for, og forbryderne skal have en straf, der står mål med den skade, de har forvoldt. For så længe de kriminelle sidder bag tremmer, er de ikke til fare for lovlydige danskere.