Ansvarlig forvaltning af sundhedsdata

Ny teknologi kan øge kvaliteten af behandlingen i vores sundhedsvæsen. Men det er vigtigt, at vi beskytter borgernes sundhedsdata. Deres rettigheder skal respekteres.

Vores sundhedsdata indeholder nogle af de mest personfølsomme oplysninger om os, som kun du og din læge bør kunne få adgang til.

Desværre er der i øjeblikket en reel trussel fra cyberkriminalitet, samt en udfordring med vores digitale infrastruktur. Center for Cybersikkerhed har vurderet, at offentlige myndigheder i Danmark i stigende grad er truet af cyberangreb.

Eksempelvis har sygehusene i Region Syddanmark allerede været udsat for adskillige cyberangreb. Derudover har statsrevisorerne konkluderet, at tre af Danmarks regioners beskyttelse af sundhedsdata er utilstrækkelig.

Og så har kun 24 procent af danskerne høj tillid til, at offentlige myndigheder kan tage vare på borgernes personlige data, ifølge en måling fra Norstat. Det skal vi have ændret.

Det Konservative Folkeparti kæmper hver dag for borgernes rettigheder og sikkerhed. For statens kerneopgave er at beskytte borgerne.

Derfor har vi også styrket indsatsen mod cyberkriminalitet i det seneste forsvarsforlig, hvor Danmark blandt andet fremover vil være med i NATO’s center for cybersikkerhed, så vi kan følge med i den nyeste teknologi og udvikling på området.

Samtidig har vi indgået en aftale om bedre brug af sundhedsdata, der skal sikre mere åbenhed og gennemsigtighed for den enkelte patient – så tilliden kan blive genskabt.

Og så skal en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed sikre, at sundhedssektoren fremover arbejder mere effektivt og ensrettet med at sikre alle sundhedsdata mod nuværende og fremtidige trusler.

Kort sagt: En styrket digitalisering og et mere sikkert Danmark.

Konservative visioner

• En styrkelse af digitaliseringen på sundhedsområdet.

• Et bedre forsvar mod cyberangreb.

Konservative resultater

• Aftale om bedre sundhed gennem moderne og sikker brug af sundhedsdata.

• 1,4 milliarder kroner til bedre cybersikkerhed i det seneste forsvarsforlig. Herunder:

• Bedre beskyttelse mod avancerede cyberangreb.

• Etablering af et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter i Center for Cybersikkerhed, der skal medvirke til at skabe bedre overblik over truslerne

• 10 millioner kroner til forskning og uddannelse i cybersikkerhed.

• Deltagelse i NATO’s Cooperative Cyber Defence Center of Excellence i Tallinn, ligesom Danmark vil støtte European Centre of Excellence for countering hybrid threats i Helsinki.