Ansvarlig forvaltning af sundhedsdata

Ny teknologi kan øge kvaliteten af behandlingen i vores sundhedsvæsen. Det skal vi udforske. Men det er vigtigt, at vi beskytter borgernes sundhedsdata. For deres rettigheder skal respekteres.

Vores sundhedsdata indeholder nogle af de mest personfølsomme oplysninger om os. Oplysninger, som kun du og din læge bør kunne få adgang til.

Desværre er der i øjeblikket en reel trussel fra cyberkriminalitet samt en udfordring med vores digitale infrastruktur. Eksempelvis har Center for Cybersikkerhed vurderet, at offentlige myndigheder i Danmark i stigende grad er truet af cyberangreb. Og vores sygehuse i Region Syddanmark har allerede været udsat for adskillige cyberangreb. Derudover har statsrevisorerne konkluderet, at tre af Danmarks regioners beskyttelse af sundhedsdata er utilstrækkelig. Det skal vi have lavet om på.

Det Konservative Folkeparti kæmper hver dag for borgernes rettigheder og sikkerhed. For statens kerneopgave er at beskytte borgerne.

Derfor vil vi:

  • Have en styrkelse af digitaliseringen på sundhedsområdet.
  • Have et bedre forsvar mod cyberangreb.

Derfor har vi:

  • Styrket indsatsen mod cyberkriminalitet i det seneste forsvarsforlig, hvor Danmark blandt andet fremover vil være med i NATO’s center for cybersikkerhed, så vi kan følge med i den nyeste teknologi og udvikling på området.
  • Indgået en aftale om bedre brug af sundhedsdata, der skal sikre mere åbenhed og gennemsigtighed for den enkelte patient – så tilliden kan blive genskabt.