Bedre datasikkerhed

Cyberkriminalitet er en trussel mod dig og danske virksomheder. På få timer kan angreb ødelægge en virksomhed eller hacke personfølsomme data. Derfor skal vi tilpasse beredskabet, uddanne og forberede os på cyberangreb.

Arbejder du med ledelse eller HR, ved du sikkert alt om hvordan EU’s nye persondataforordning stiller nye og mere omfattende krav til alle virksomheder, institutioner og myndigheder.

Arbejdet med IT-sikkerhed stiller nye krav, og persondataforordningen er et eksempel på, at vi fremover alle sammen kommer til at beskæftige os mere med IT-sikkerhed.

Danmark er i front på den digitale udvikling, men vi er sårbare over for cyberangreb og -spionage. Derfor skal vi styrke vores arbejde med bedre datasikkerhed.

En undersøgelse udarbejdet af PwC i 2017 viser, at 77 procent af respondenterne blandt 350 danske og norske virksomhedsledere og IT-chefer har været udsat for phishing-angreb. Og både bekymringerne og truslerne er stigende.

Cybercrime udgør i dag ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) den største trussel mod Danmark – større end Rusland og terror.

Sikkerhed om vores data er vigtigt for den nationale sikkerhed, tilliden mellem os og for erhvervslivets konkurrencedygtighed. Det nytter ikke noget, at forretningshemmeligheder kan hackes af en russer i en kælder i Moskva. Derfor vil vi fortsat investere i IT-sikkerhed og forbedre vores datasikkerhed.

Det har vi gjort med forsvarsforliget for 2018-23, men den teknologiske udvikling kræver, at vi konstant reviderer vores IT-sikkerhed og forbedrer vores datasikkerhed.

Konservative visioner

• Vi skal styrke cybersikkerheden

• Vi skal sikre mere viden inden for cybersikkerhed

• Danmark skal være en stærk international medspiller for bedre cybersikkerhed

Konservative resultater

• Bedre beskyttelse mod avancerede cyberangreb, blandt andet ved yderligere udbredelse af det teknisk avancerede sensornetværk til myndigheder og virksomheder

• Vi har etableret et døgnbemandet nationalt cybersituationscenter i Center for Cybersikkerhed, der skal medvirke til at skabe bedre overblik over truslerne

• Styrket kapacitet til at yde en forbyggende og rådgivende indsats i forhold til samfundsvigtige institutioner og virksomheder.