Det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark

Virksomheder i vækst er grundlaget for et velstående Danmark. Men Danmark ligger lavt, når det gælder iværksætteri, risikovillig kapital og aktiebeskatning. Derfor går vi ind for et afgifts- og byrdestop for virksomhederne.

Kun 11 procent af den voksne befolkning i Danmark driver eller overvejer iværksætteri – kigger man eksempelvis på USA er tallet knap det dobbelte. Det siger alt om, at vi i Danmark ikke har udnyttet vores potentiale godt nok endnu.

Men det er ikke kun i forhold til iværksætteri, at Danmark halter bagud. For vi er det land, hvor det er mindst attraktivt at eje aktier og stille kapital til rådighed.

Vi har i vores regeringstid nedsat et iværksætterpanel, der er kommet med klare anbefalinger til, hvordan vi gør det nemmere at drive virksomhed i Danmark. På baggrund af de anbefalinger har vi vedtaget en erhvervs- og iværksætterpakke med mere end 35 initiativer, der dækker lige fra lavere aktiebeskatning til en udvidet forskerskatteordning. ,

Det er med til at løse de centrale udfordringer, som både vores etablerede og nye virksomheder står overfor.

Det Konservative Folkeparti vil forsat kæmpe for, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark. Vi ønsker et afgifts- og byrdestop, som sikrer, at vi ikke lægger ekstra udfordringer over på vores forretningsdrivende.

Det sikrer både vores virksomheders og velfærdssamfundets fremtid.

Konservative visioner

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at gøre op med administrative byrder som feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift.

• Vi ønsker at afbureaukratisere reglerne i forhold til deleøkonomi.

Konservative resultater

• Indførelse af aktiesparekonto.

• Indførelse af byrdestop for virksomheder.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.

• Flere og bedre muligheder for at investere i nye virksomheder.