Digital vækst

Digitaliseringen er i gang med at revolutionere vores måde at leve på. Lige fra vores private samværsformer til vores forretningsmodeller. Danmark skal være en digital frontløber. Vi skal være klar til fremtiden.

Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things vil præge verden enormt det næste årti. Vi kan blive et rigere samfund i den digitale omstilling, men det kræver, at vi ikke taber terræn. Det gør vi øjeblikket. Virksomheder i andre lande er lidt bedre end os til at udnytte digitale teknologier til nye forretningsmodeller.

Danmark skal være klar med en fleksibel lovgivning, der giver dansk erhvervsliv muligheder for at lægge sig i front i Europa på den digitale dagsorden. Ikke mindst etablerer vi med Digital Hub Denmark et offentligt-privat partnerskab for at styrke samarbejdet mellem virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutionerne.

Potentialet er enormt. Big data og forskning i kunstig intelligens kan bruges i nye produkter i både sundhedsvæsenet og i virksomheders produktion. Ikke mindst frigør det hænder til andet arbejde. Uddannelsessystemet skal spille med, så vi uddanner de rigtige specialister og omskoler dem, der mister deres job.

Hver og en i hele Danmark skal have gavn af digitaliseringen.

Konservative visioner

• Erhvervslivet skal frigøre vækstpotentialet i digitaliseringen

• Dansk regulering skal være agil, så vi bedst muligt kan understøtte nye forretningsmodeller og tiltrække investeringer i Danmark

• Alle skal have værktøjer til at begå sig i den digitale omstilling

• Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite

• Toppen af dansk forskning skal op på Nobelpris-niveau

Konservative resultater

• Vi har lanceret en digitaliseringsstrategi for digital vækst

• Vi etablerer Digital Hub Denmark, der danner rammen om et offentligt-privat partnerskab mellem erhvervsliv, det offentlige og uddannelsesinstitutioner

• Siden globaliseringsforliget i 2006 er der sket en forøgelse af det danske forskningsbudget fra ca. 15 mia. kr. til 22,2 mia. kr. Vi investerer massivt i teknologisk forskning