Et sundhedsvæsen med overskud

Danmarks sundhedsvæsen skal i fremtiden være i verdensklasse. Behandlingen skal være i top, og personalet skal have ordentlige forhold. Det kræver, at vi udnytter teknologiske fremskridt – og rydder op i unødvendige bureaukratiske regler.

Danskerne skal have en god og tryg behandling. Og heldigvis siger 88 procent af de planlagte indlagte patienter, at de enten i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres behandling, ifølge den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser.

Men samtidig er det sygeplejerskernes egne vurderinger, at de årligt bruger cirka fire millioner timer på unødvendigt papirarbejde.

Vi mener, at ny teknologi og mindre bureaukrati vil skabe mere overskud. For når ny velfærdsteknologi er med til at lette hverdagen for både patienter og personale, frigør det mere tid.

Det siger sig selv, at sundhedspersonalet selvfølgelig ikke skal bruge tiden på unødvendige procedurer. Derfor vil vi lette byrderne i sundhedsvæsenet, så der bliver plads og tid til den enkelte patient. Præcis som det bør være.

Det vil skabe et sundhedsvæsen med overskud. For dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Et sundhedsvæsen med overskud og tid til den enkelte.
• Gode forhold for personale og ansatte.

Konservative resultater

• Over 4 milliarder kroner mere til sundhedsområdet siden 2015.
• En investering på 207 millioner kroner årligt til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
• En ny aftale om bedre lægedækning i Danmark.