Et sundhedsvæsen med overskud

Danmarks sundhedsvæsen skal i fremtiden være i verdensklasse. Behandlingen skal være i top, og personalet skal have ordentlige forhold. Det kræver, at vi udnytter teknologiske fremskridt – og rydder op i unødvendige bureaukratiske regler.

Danskerne skal have en god og tryg behandling. Og heldigvis siger 86 procent af de planlagte indlagte patienter eller akut indlagte patienter, at de enten i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med deres behandling, ifølge den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser.

Men samtidig er det sygeplejerskernes egne vurderinger, at de bruger flere timer af arbejdsdagen på at udfylde skemaer og journaler. Årligt bliver det til flere millioner timer på unødvendigt papirarbejde, ifølge sygeplejerskerne selv.

Vi mener, at ny teknologi og mindre bureaukrati vil skabe mere overskud. For når ny velfærdsteknologi er med til at lette hverdagen for både patienter og personale, frigør det mere tid.
Det siger sig selv, at sundhedspersonalet selvfølgelig ikke skal bruge tiden på unødvendige procedurer. Derfor vil vi lette byrderne i sundhedsvæsenet, så der bliver plads og tid til den enkelte patient. Præcis som det bør være.

Det vil skabe et sundhedsvæsen med overskud. For dig og for Danmark.

Derfor vil vi:

  • Fjerne unødvendigt bureaukrati for sundhedspersonalet.
  • Lave en plan for et fælles patientjournalsystem.
  • Flytte mere behandling ud af sygehusene og over i almen praksis, så vi får aflastet sygehusene og samtidig rykker behandlingen tættere på borgerne.