Flere grønne arbejdspladser

Danmark har en styrkeposition inden for grønne virksomheder. Vi er førende inden for ny vedvarende energi og energieffektive teknologier. Den styrkeposition skal bevares, så vi også i fremtiden kan skabe grønne arbejdspladser.

Mere end 71.000 personer arbejder med grønne varer og tjenester. Alene energieffektive teknologier beskæftiger 46.000 danskere over hele Danmark. Fra vindmølleproduktion i Lem til termostater i Nordborg og cirkulationspumper i Bjerringbro. Danmark omsætter årligt for mere end 200 milliarder kroner i grønne varer og tjenester.

Vi er gode til grøn teknologi.

De fleste kan lære noget af Danmark inden for grøn teknologi og grøn omstilling. Grønne arbejdspladser i Danmark er historierne om, hvordan små produktionsvirksomheder i provinsen med drivkraft og innovation gjorde Danmark til en international aktør.

Det Konservative Folkeparti arbejder for, at Danmark fortsat kan have en førerposition. Vi ønsker, at danske virksomheder kan tjene penge verden over og skabe nye arbejdspladser på vejen mod en omstilling af vores energiforbrug.

Politikere kan ikke vinde den internationale konkurrence på vegne af virksomheder eller opfinde ny revolutionerende teknologi. Men vi kan sikre, at rammerne er i orden, styrke den grønne forskning og sikre virksomhederne gode vilkår.

Det arbejder vi for – til gavn for danske virksomheder og hele Danmark.

Konservative visioner

• Danmark skal fastholde sin førerposition inden for grøn teknologi

• Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050

• Danmark skal have en ny klimalov.

• Vi skal have grønne trepartsforhandlinger, hvor regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd bliver enige om femårige bindende delmål for CO2-reduktionen.

• Danmark skal kunne dække 50 procent af sit energibehov med vedvarende energi i 2030

Konservative resultater

• Vi har aftalt teknologineutrale udbud, der skal lade vind- og solenergi konkurrence om, hvem der kan producere mest vedvarende energi for pengene

• Vi har spillet ud med et bud på en energiaftale, der peger frem mod et samfund med mere vedvarende energi

• Vi har sat et mål om, at Danmark mindst skal fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030

• Vi har sat et mål om udfasning af kul inden 2030

• Vi har nedsat elvarmeafgiften i 2020 og 2030

• Vi har fjernet PSO’en, så det bliver billigere at drive virksomhed