Væk med selskabsskatten

Ambitioner skal belønnes – ikke beskattes. Selskabsskatten er en skat på hårdt arbejde, kompetencer og resultater. Vi vil sænke den mest muligt – og på sigt fjerne den helt. Det vil skabe flere danske arbejdspladser og mere vækst.

Tænk, hvis du skulle betale en ekstra skat, hver gang du skabte overskud på din egen økonomi. Det er netop sådan, vi beskatter vores virksomheder i dag.

Når eksempelvis små lokale forretninger klarer sig godt, skal de betale 22 procent skat af overskuddet. Og sammenligner man den skattesats med resten af EU-landene, så er Danmarks placering desværre kun middelmådig.

Vi burde have større ambitioner for vores land.

En analyse fra Cepos viser, at hvis man sænker selskabsskatten med bare fem procentpoint, kan en LO-arbejder se frem til en lønstigning på cirka 3.300 kroner, og vores BNP vil stige med 14 milliarder kroner. Samtidig viser tal fra Skatteministeriet, at indtægter fra selskabsskatten er på det højeste niveau i 10 år, selvom vi har sænket selskabsskatten fra 25 til 22 procent.

Kort sagt: Lavere skat på virksomheder giver bedre konkurrencevilkår og gør os alle rigere.

Til gavn for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at gøre op med administrative byrder som feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift.

Konservative resultater

• Indføre en aktiesparekonto der gør det lettere og mere attraktivt for den enkelte at investere i aktier.

• Indførelse af byrdestop for virksomheder.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.

• Flere og bedre muligheder for at investere i nye virksomheder.