Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft

Firmaets næste dygtige medarbejder kan ikke altid findes inden for landets grænser. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er beviseligt en gevinst for dansk økonomi. For det er vigtigt at skelne mellem flygtninge, migranter og kvalificeret arbejdskraft.

Danmark skal være lukket for fattigdomsflygtninge, som søger hertil for at få del i velfærdssamfundet. Men vi skal være et attraktivt land at arbejde i for kvalificeret arbejdskraft. Det er godt for vores konkurrenceevne, for væksten og for statskassen.

Det Konservative Folkeparti vil gøre det nemmere for virksomheder at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Derfor vil vi sænke beløbsgrænsen i den såkaldte beløbsordning.

Ordningen gør det muligt for udlændinge at opholde sig i Danmark, så længe de arbejder på ordentlige vilkår og tjener mindst 417.793 kroner årligt. Ved at sænke det beløb udvider vi ordningen.

En analyse af Finansministeriet viser, at medarbejdere på ordningen netto bidrager med en milliard kroner til statskassen hvert år. Beløbsordningen er derfor til gavn – både for dig og for Danmark. 

 

Konservative visioner

• Det skal være lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

• Vi ønsker ordninger, som sikrer, at udlændinge netto bidrager til statskassen.

• Danske virksomheder skal være konkurrencedygtige.

Konservative resultater

• Vi har forenklet og effektiviseret danskuddannelsen til voksne udlændinge, så den blandt andet gøres mere beskæftigelsesrettet.

• Vi har udvidet forskerskatteordningen fra 5 til 7 år, hvilket vil få cirka 2.000 flere forskere til Danmark, ifølge beregninger fra Erhvervsministeriet.

• Vi har lettet adgangen til udenlandsk arbejdskraft igennem Virksomhedsforum for enklere regler.