Virksomheder i vækst skaber jobs og velfærd

Uden vores erhvervsliv var der ingen velfærd. Derfor er bedre vækstvilkår for danske virksomheder altafgørende. De skal sikre den velfærd, vi alle holder af og de arbejdspladser, vi har behov for.

Danske virksomheder og deres ansatte betaler vores hospitaler, politistationer, skoler og børnehaver. De er grundlaget for et Danmark med velstand og velfærd.

Alene i 2017 eksporterede danske virksomheder for cirka 750 milliarder kroners varer. Det siger alt om, hvor vigtig en rolle virksomhederne spiller for dansk økonomi. Men selvom Verdensbanken vurderer, at vores erhvervsklima ligger i top 3 i verden, må vi ikke sænke ambitionerne.

Vi skal derimod turde skabe bedre erhvervsrammer, så virksomheder kan koncentrere sig om at skabe vækst og arbejdspladser.

Det Konservative Folkeparti har historisk set altid haft danske virksomheder for øje. Vi har altid søgt at lave politiske aftaler, der styrker erhvervslivets vilkår. I denne regeringsperiode har vi indgået en aftale om en ny erhvervs- og iværksætterpakke, der afsætter i alt 14,7 milliarder kroner frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv.

Derfor er vi også glade for, at Danmark i marts 2018 slog rekord for det højeste antal beskæftigede nogensinde – her bærer danske virksomheder langt størstedelen af æren for denne rekord.

Vi vil derfor forsætte arbejdet med at fjerne bureaukrati, sænke skatter og gøre livet nemmere for virksomheder, så de kan sikre, at fremtidens Danmark står stærkest muligt.

Det skal sikre velstand og velfærd til hele Danmark.

Konservative visioner

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at gøre op med administrative byrder som feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift.

• Vi ønsker at afbureaukratisere reglerne i forhold til deleøkonomi.

Konservative resultater

• Indførelse af aktiesparekonto.

• Indførelse af byrdestop for virksomheder.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.

• Flere og bedre muligheder for at investere i nye virksomheder.