Dit barn skal lære mest muligt i skolen

Det skal være en god oplevelse for dit barn at gå i skole. Børn skal lære noget, så de får de bedste muligheder i livet og kan udnytte deres potentiale. Men der er for meget larm og uro i klasserne i dag.

En god folkeskole giver dine børn muligheder i livet. Her får de forudsætningerne for at forme den livsbane, de drømmer om. Men det kræver ro og koncentration, hvis man skal lære noget i skolen.

Desværre oplever næsten to ud af tre forældre, at der er for meget støj i deres børns klasselokale. Det bekræftes af lærerne, som i undersøgelserne har indikeret, at graden af ro og klasseledelse er faldet.

Dit barn bruger rigtig mange af sine vågne timer i skolen. Derfor er en god skolegang vigtig for en god barndom og for at komme godt ind i ungdoms- og voksenlivet.

Vi ved, at uro i klasserne giver børn dårligere trivsel og ringere mulighed for at blive klogere og udnytte deres potentiale. Mobiltelefonerne bør derfor pakkes væk, så fokus rettes på det, der sker i klassen. Det er nødvendigt for at kunne koncentrere sig.

Det Konservative Folkeparti ønsker en folkeskole, hvor børnene har det godt, og hvor de lærer mest muligt. Derfor skal vi have ro i klasserne, så der er plads til, at alle børn trives og bliver dygtigere.

En god folkeskole giver børn bedre muligheder, og det kommer hele samfundet til gode.

Konservative visioner

• Der skal være røgfri skoletid for alle under 18 år

• Mobiltelefonerne skal pakkes væk i skolerne

• Børn skal lære at koncentrere sig

• Børn skal have en god skolegang

Konservative resultater

• Vi har igennem årtier været med til at reformere folkeskolen. I 2016 var 95 pct. af forældrene enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god og at barnet trives

• 91 pct. af forældrene var i 2016 enige eller overvejende enige i, at barnet har en varieret og afvekslende skoledag

• Vi har afsat en skolepulje til de fagligt svageste elever.

• Vi har øget de frie grundskolers tilskud til de skoler, der har elever med særlige behov.

• Vi har forhøjet puljen til specialundervisning.