Dit barn skal trives og lære mest muligt

Det skal være en god oplevelse for dit barn at gå i skole. Vi tror, at børn trives bedst, når de oplever, at de lærer noget. En faglig stærk folkeskole er den bedste gave, vi kan give dem med ud i livet.

Skolens betydning for børns muligheder i livet kan ikke overdrives. Derfor skal vi styrke fagligheden i vores folkeskoler, så børnene trives, og så de kan gå en lys fremtid i møde.

Vi bruger årligt mere end 70.000 kr. pr elev. Det burde betyde, at danske skoleelever var nogle af de dygtigste i verden. Men det er de ikke.

PISA-undersøgelsen, der sammenligner børns faglige evner, viser, at danske børn ikke klarer sig så godt, som vi går og tror. Undersøgelsen viser, at børn i mange andre lande er dygtigere end børn i Danmark. Eksempelvis er børn fra Estland i dag bedre til at læse og regne, og de er dygtigere til naturfag end danske børn.

Selvom børnelivet heldigvis er meget andet end en PISA-undersøgelse, skal det alligevel tages alvorligt. Det betyder noget for det enkelte barns fremtid.

Det Konservative Folkeparti mener, at lærerne spiller en helt central rolle. De skal kunne skabe ro og koncentration og have deres faglighed på plads. Vi ønsker at gøre læreruddannelsen til en femårig, delvist akademisk universitetsuddannelse, så børnene får den bedst mulige undervisning og Danmark den bedst mulige folkeskole.

Til gavn – for dit barn og for Danmark. 

Konservative visioner

• Læreruddannelsen skal være femårig, delvist akademisk uddannelse.

• Børn skal blive bedre til at læse, skrive og regne.

• Folkeskolen skal give alle børn de bedste forudsætninger for at forme den livsbane, de drømmer om.

• Der skal være røgfri skoletid for alle under 18 år.

Konservative resultater

• Som noget nyt indgår praktiske færdigheder nu også, når folkeskolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed.

• Vi har afsat en pulje på 500 millioner kr. til et løft af fagligt svage elever.

• Puljen til specialundervisning forhøjes med 40 millioner, så også de svageste elever får bedre mulighed for at være med.