Indvandrere skal forsørge sig selv

Når indvandrere kommer til Danmark, skal de arbejde og som udgangspunkt forsørge sig selv. Sådan er det også for mennesker, der er født i Danmark, og sådan skal det være for dem, der kommer hertil. Desværre er det langt fra virkeligheden.

Vi skal turde at stille krav. Kommer man til Danmark, følger der et ansvar med. Derfor skal flere indvandrere i arbejde. Det er uholdbart, at så mange mennesker ikke yder – men kun modtager penge fra den offentlige kasse.

Havde ikke-vestlige indvandrere samme beskæftigelsesfrekvens som jævnaldrende danskere, ville det spare samfundet for 17 milliarder kroner. Desværre er andelen af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse markant lavere end andelen af mennesker med dansk oprindelse.
Ikke-vestlige indvandrere er også overrepræsenteret i statistikkerne for kontanthjælp og førtidspension. Selvom de kun udgør en lille del af befolkningen, udgør de en langt større del af kontanthjælpsmodtagerne. Det er ikke acceptabelt.

Danmark skal være åbent for dem, der ønsker at bidrage positivt til vores samfund – økonomisk og kulturelt. Men vi hverken kan eller vil acceptere, at mennesker kommer hertil for at udnytte vores velfærdssystem eller begå kriminalitet.
Vi vil derfor bl.a. stille højere krav for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Det bør kun gives til dem, der vil bidrage til Danmark. Vi skal stille høje krav til ansøgerne.
Vi har med integrationsydelsen gjort det mere attraktivt at arbejde. Vi har ligeledes indført et kontanthjælpsloft, så gevinsten ved at gå fra kontanthjælp til beskæftigelse bliver større.