Nej til mobning

Intet er skønnere end børn, der leger og nyder hinandens selskab. Desværre er mobning hverdag for mange. Det er hjerteskærende, når børn må gå grædende hjem fra skole. Vi skal mobning til livs.

Et godt og trygt børneliv er en barndom uden mobning. Uanset om det sker i skolegården eller efter skole, er mobning uacceptabelt. Den er udtryk for et usundt fællesskab. Bliver man mobbet, husker man det hele sit voksenliv.

Mobning er de voksnes ansvar. Derfor skal skolerne og forældrene have de bedste redskaber til at forebygge og bekæmpe mobning. I dag foregår mobning på nye måder. Det er ikke kun i skoleklassen eller i idrætshallen men også digitalt på Facebook, i online spil eller på andre sociale medier. Derfor skal vi gribe det anderledes an, end vi gjorde for 10 år siden.

Dit barns trivsel har afgørende betydning for, hvor meget det får ud af skoledagen. Men det er mindst ligeså vigtigt, at dit barn får en god barndom med mere latter end gråd.

Alle børn fortjener en tryg barndom uden mobning.

Konservative visioner

• Alle børn skal være en del af fællesskabet

• Uddannelsessystemet skal give børn og unge mulighed for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt

Konservative resultater

• Vi har givet skolerne pligt til at indføre en antimobbestrategi, herunder om digital mobning

• Vi har givet skolerne pligt til at udarbejde en handlingsplan, når mobning bliver opdaget.

• Vi har indført klageadgang for forældre, hvis skolerne ikke har en antimobbestrategi eller ikke arbejder med at komme mobning til livs.