Nyt skilsmissesystem med fokus på børn

En skilsmisse kan ødelægge et barns hverdag. Der skal tages et særligt hensyn til børnene, og derfor er det vigtigt, at skilsmisser bliver sagsbehandlet på en god måde for både forældre og børn. Derfor har vi indført et nyt samlet skilsmissesystem, hvor hensynet til barnet er afgørende.

Familien er det vigtigste i vores liv, og derfor er en skilsmisse aldrig nem. Men den er særligt svær for børnene. Antallet af skilsmisser er faldende, men cirka 15.000 par vælger alligevel hvert år at blive skilt. Ca. hvert tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden.

Det er hjerteskærende og påvirker barnet. Måske er man flov over, at mor og far skal skilles. Måske er man bange for at vise, at man er ked af det, fordi man synes, at mor og far har problemer nok i forvejen.

Tidligere har skilsmissesystemet ikke givet en tilstrækkelig hjælp til brudte familier i deres absolut sværeste tid. Det kan vi som samfund gøre bedre.

Det Konservativ Folkeparti har derfor sikret, at vi får et nyt system, hvor alle sager screenes i tre spor. De enkle sager behandles online uden stor involvering fra myndighederne. Hvis sagerne er mindre enkle vil familierne få hjælp og rådgivning.

De mest komplicerede sager løses for sig i en ny myndighed, Familieretten. Her vil være særligt fokus på en omfattende involvering for at sikre barnets trivsel. 

Familier skal mødes af et effektivt system, så det formelle og juridiske ikke får lov at fylde for meget i en i forvejen svær tid. I de sværeste sager skal familierne mødes med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Konservative visioner

• Skilsmissesystemet skal sikre fokus på barnets trivsel og familiens behov.

Konservative resultater

• Et nyt skilsmissesystem, hvor alle sager screenes, så de lette sager løses hurtigt, mens de mere komplicerede sager løses med rådgivning eller den nye myndighed, Familieretten.

• Rådgivning til par i konfliktfulde skilsmisser.

• Separationsperioden er genindført.