Opgør med parallelsamfund

I udsatte boligområder er beboere mere utrygge end i resten af landet. Og mange børn får en svær start på livet, fordi mor eller far ikke arbejder eller taler dansk. Der fejler integrationen.

Børnene er nøglen, hvis vi skal parallelsamfundene til livs. Vi skal have fat på dem fra de er små, så de lærer et ordentlig dansk, og så vi ikke efterlader dem i parallelsamfund. Vi skal vise dem, at der er et reelt alternativ til et liv med kriminalitet.

Mange af de mennesker, der lever i de såkaldte ghettoområder, er velfungerende samfundsborgere. Men der er desværre også en del, der har valgt at isolere sig, og som hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet, taler dansk, eller ønsker at være en del af det danske samfund.

Integrationen har mange steder slået fejl. Alt for mange børn får en svær start på livet. Derfor skal flere børn fra disse områder i vuggestue tidligt, så de lærer et ordentligt dansk og får de bedste muligheder i livet.

Det skal også gøres klart for de unge, at kriminalitet ikke betaler sig. Derfor skal vi sætte ind allerede første gang, de kommer på kant med loven. Det er sådan, vi hjælper dem til at få et bedre liv. Vi skal forhindre, at de ødelægger deres liv med gentagen kriminalitet.

Det Konservative Folkeparti mener, at unge skal mødes med krav og konsekvens.

Eksempelvis ved at sætte dem til at rydde op efter sig selv, hvis de har smadret ruderne på deres skole. Eller rense graffiti af den væg, de har udsat for hærværk. Det kan også være, at de skal møde op på den lokale brandstation og vaske brandbiler, så de kommer i kontakt med nogle mennesker, der passer et arbejde og passer på andre.

De unge skal ud og møde mennesker, der kan lære dem, at man kan komme rigtig langt i livet med ærligt arbejde.

Til gavn – for de unge selv og for Danmark.

Konservative visioner

• Unge i problemer skal stoppes, inden de kommer ud i alvorlig kriminalitet.

• Forældre skal tage ansvar for deres børn.

• Vi skal forbedre samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

Konservative resultater

• 15 initiativer i udspillet ”Alle handlinger har konsekvenser”, med fokus på den tidlige
forebyggende indsats, unge i risikozonen og den hårde kerne.

• Målrettede sprogprøver i 0. klasse.