Stærke dagtilbud

Børn skal have en tryg, glad og udviklende start på livet. Når du afleverer dit barn om morgenen, lægger du et lille stykke af dig selv i pædagogernes hænder. Det kræver en enorm tillid til, at der bliver draget omsorg for dit barn.

Familien er det vigtigste i vores liv. En god start på livet starter i et sundt familieliv. Ingen daginstitutioner kan ændre på forældrenes betydning og ansvar for at give deres børn en tryg og udviklende opvækst.

Men som forældre står man ikke alene med ansvaret.

Langt de fleste børn går i børnehave, vuggestue eller dagpleje. Det er her børnene bruger allerflest timer uden for hjemmet, og derfor skal vi sikre, at børnene er glade og trygge, men også at de udvikler sig sammen med andre børn.

Der skal være trygge og stimulerende læringsmiljøer og sammenhængende forløb for børn, der hjælper til med, at dit barn udvikler nysgerrighed, sprog og tillid til andre mennesker. Det er helt afgørende forudsætninger for, at dit barn kan få lov til at forfølge sine drømme og mål senere i livet.

Derfor har vi eksempelvis foreslået, at ingen pædagoger skal være alene i ydertimerne, når antallet er børn overstiger fem. 

Det skal være godt og trygt at være barn i Danmark.

Konservative visioner

• Alle børn skal være med i fællesskabet

• Familierne skal tilbydes fleksible dagtilbud

• Alle børn skal trives i dagtilbuddene

Konservative resultater

• Vi har øget frit valg og givet mere fleksibilitet til børnefamilier med skæve arbejdstider

• Styrket familiernes muligheder for at ønske og få et bestemt dagtilbud

• Sikret bedre rammer for, at forældre på barsels- eller forældreorlov og børn kan tilbringe mere tid sammen som familie ved at give mulighed for deltidspladser i dagpleje, vuggestuer eller børnehaven

• Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn

• Bedre mulighed for valg af dagtilbud

• Styrket samarbejde om børn mellem forældre og pædagoger

• Vi har lavet en styrket pædagogisk lærerplan