FORSIDE    |    MÆRKESAGER    |    BEDRE ERHVERVSVILKÅR

Bedre erhvervsvilkår

Bedre vilkår for erhvervslivet skaber vækst, velstand og arbejdspladser. Vi arbejder for færre byrder, enklere regler og lavere skatter og afgifter. Det skal simpelthen være nemmere at drive virksomhed i Danmark.

HVORFOR

1

Erhvervslivet betaler en stor del af danske velfærdsydelser.

2

Privat initiativ skal belønnes.

3

Mere gang i butikken giver flere job og mere velstand.

HVORDAN

Et stærkt og sundt erhvervsliv er grundlaget for vores økonomi. Det er erhvervslivet, der skaber velstand og arbejdspladser. Erhvervslivet spiller derfor også en central rolle i konservativ socialpolitik – for det bedste man kan gøre for mange mennesker er at give dem et job. Derfor skal vi fremme det private initiativ og give erhvervslivet frihed til at udvikle sig og skabe vækst.

Det offentlige må ikke stå i vejen

Kernen i konservativ erhvervspolitik er at sikre, at det offentlige ikke skal stå i vejen for den virkelyst og det initiativ, der naturligt driver iværksættere og virksomhedsledere. En vigtig del af dansk erhvervsliv er de små og mellemstore virksomheder. Vi mener, at virksomheder – ligesom flertallet af mennesker – kan og skal klare sig selv. Derfor er vi både for en lavere selskabsskat og for en lavere erhvervsstøtte, som både kan anspore den enkelte til at gøre en ekstra indsats med egen virksomhed og dermed samtidig forbedre Danmark konkurrenceevne.

Generelt skal det være lettere at være virksomhed i Danmark, og vi skal hele tiden have fokus på at nedbringe virksomhedernes administrative byrder og unødvendige regler mest muligt.

Bevar den danske aftalemodel

Vi ønsker at værne om den danske aftalemodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der selv regulerer forholdene på arbejdsmarkedet. Det er en model, der har vist sin styrke og holdbarhed, og arbejdsmarkedets parter bør selv udvikle den i takt med tiden. Organisations- og aftalefrihed er fuldt foreneligt med den danske arbejdsmarkedsmodel og skal fremmes mest muligt.

Udnyt globaliseringen

Globaliseringen stiller øgede krav til det danske erhvervsliv. Vi skal kontant omstille os og udvikle nye produktions- og arbejdsmetoder. Det er et vilkår. Hvis vi formår at omstille os løbende, vil globaliseringen bidrage til at øge vores velstand. Den stærkere internationale konkurrence og åbningen af en række nye markeder forstærker den globale arbejdsdeling og muligheden for specialisering. Danske virksomheder får derfor bedre mulighed for at producere de varer og serviceydelser, de er bedst til. Og dermed sikres bedre muligheder for at afsætte til forbrugere verden over.

Alle mærkesager