FORSIDE    |    MÆRKESAGER    |    ET STYRKET DANSK FORSVAR

Et styrket dansk forsvar

Vi vil investere i et stærkt og moderne forsvar, der gør gavn både ude og hjemme. Vi vil også tage os bedre af hjemvendte soldater og sikre, at vi har et velfungerende beredskab mod oversvømmelser og andre katastrofer.

Hvorfor skal vi bruge flere penge på vores forsvar?

1

Danmark skal kunne trække sin del af læsset i forsvarsalliancen NATO.

2

Vi beder danske soldater om at sætte livet på spil for Danmark og danske værdier. Derfor skal veteraner have endnu bedre hjælp og mere støtte, når de kommer hjem.

3

Vi kan ikke bestemme over vejret. Men vi kan bestemme os for, at hjælpe dem, der bliver hårdt ramt af ekstremt vejr og andre katastrofer – nu og i fremtiden.

HVORDAN

Danmark skal være et trygt og sikkert land, og derfor indgår vi i en forsvarsalliance med andre lande, hvor vi passer på hinanden. Det er vi tilhængere af. Men for at vi kan trække vores del af læsset, som vi har lovet de andre lande, at vi vil gøre, skal der investeres flere penge i forsvaret. Det skal vi også gøre, for at vi kan se vores soldater i øjnene, inden de skal udsendes og når de kommer hjem igen.

Samtidig skal vi have vores beredskab til at fungere, så alle danskere kan få bedst mulig hjælp i tilfælde af oversvømmelser, forsvundne personer og katastrofer.

Danmark skal være en god allieret

Vi er et lille land, og vi kan ikke forsvare os selv. Vi har brug for allierede. Derfor er vi tilhængere af NATO-samarbejdet, hvor vi og vores allierede passer på hinanden.

Når vi står sammen, er vi stærkere og sikrere. Det giver et Danmark med mere tryghed. Derfor er det også vores vision, at Danmark på sigt bruger to procent af BNP på forsvaret, som vi NATO-lande har lovet hinanden, at vi vil arbejde for.

Andre og større lande bruger langt flere ressourcer på deres – og dermed vores – forsvar, og vi kan ikke være bekendt at snylte. Danmark skal holde, hvad vi lover: at investere flere penge i forsvaret og bidrage til en sikrere verden.

Vi skal skabe bedre forhold for veteraner

Det er ikke en tilfældighed, at vi var det første parti i Folketinget med en veteranpolitik. Vi ønsker vores soldater det bedste, og vi følger dem før, under og efter de har været udsendt. Hvis et menneske, som har været klar til at give sit liv for Danmark, har brug for hjælp, når han eller hun kommer hjem, skylder vi intet mindre end den bedste hjælp. Derfor arbejder vi løbende for at forbedre danske veteraners og deres pårørendes vilkår.

Forsvaret skal have tilstrækkeligt materiel

Et moderne dansk forsvar skal have mulighed for at reagere til vands, til lands og i luften. For at det kan lade sig gøre på den bedst mulige måde, skal forsvarsbudgettet forøges. Hvad enten indsatsen kræver en helikopter, et fly, et skib eller en landpatrulje, bør Danmark kunne stå distancen.

Vi skal have et fremtidssikret beredskab

Vi har brug for et beredskab, der er til stede i hele landet. Vi har før set, hvordan store vandmasser og voldsomme naturfænomener kan skabe problemer i Danmark. Derfor opfatter vi udgiften til beredskabet som en forsikring, vi naturligvis skal betale.

Alle mærkesager