FORSIDE    |    MÆRKESAGER    |    MERE OVERSKUD TIL FAMILIEN

Mere overskud til familien

Vi arbejder for, at alle danske familier oplever en mere fleksibel offentlig sektor og at svigtede børn får bedre hjælp. Ingen familier er ens, men der skal være plads til alle i fællesskabet.

HVORFOR

1

Fleksibilitet giver bedre tid og mere overskud til familien.

2

Børn fra velfungerende familier kan bedre udnytte deres potentiale.

3

Også udsatte borgere skal have hjælp og plads i fællesskabet.

HVORDAN

Familie betyder alt. Vi vælger den ikke selv, men den er vores udgangspunkt for resten af livet. Derfor arbejder vi på at give danske familier bedre forhold, så familierne fortsat er en tryg social base, et solidt holdepunkt og rygraden i det danske samfund.

Den kærlighed, man oplever i sin familie, kan ikke erstattes af nogen stat eller offentlig myndighed. Men derfor spiller det offentlige stadig en rolle. Både i forhold til velfungerende familier og familier med sociale problemer.

Det offentliges tilbud til familier skal være fleksible og tage højde for, at alle familier ikke er ens og ikke har ens arbejdstider. Samtidig skal der være rum til, at det offentlige sammen med det frivillige Danmark kan hjælpe familier med problemer.

 

Alle mærkesager