FORSIDE    |    MÆRKESAGER   |    BEDRE INTEGRATION OG ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

En fair og realistisk flygtningepolitik

Demokrati, frihed og ligestilling er fundamentet for vores fælles hjem. For at bevare en stærk sammenhængskraft ønsker vi at tage imod færre flygtninge. Til gengæld vil vi hjælpe mere i flygtningelejre og brændpunkternes nærområder.

HVORFOR

1

Vi skal holde fast i vores værdier, samtidig med at vi udvikler og åbner os mod verden.

2

Den bedste måde at kontrollere, hvem og hvor mange der kommer til Danmark er, at vi hjælper mere i flygtningelejre og nærområder men tager imod færre flygtninge.

3

Vi får et bedre samfund, når den kulturelle og værdimæssige afstand mellem borgerne ikke er for stor.

HVORDAN

Klare krav til alle, der kommer til Danmark

Vi mener, at det er bedst for Danmark og alle, der vil bo her, at vi stiller klare krav. Vi ønsker at stille krav om, at man lærer dansk. At man forsørger sig selv, hvis man kan. Og at man respekterer lov, orden og dansk kultur, hvis man vil bo i Danmark. Det betyder ikke, at man skal spise svinekød, hvis man er muslim. Men man skal lade andre gøre det i fred.

En ny flygtningepolitik

Der skal etableres et nyt flygtningesystem, så vi kan få styr på, hvem og hvor mange der kommer til Danmark. Vi ønsker at hjælpe flere i flygtningelejre og nærområder og lade færre komme til Danmark.

I dag belønnes de flygtninge, som har været risikovillige nok til at rejse hertil, og dem, der har benyttet sig af en menneskesmugler. Det skyldes, at man skal stå ved den danske grænse eller på dansk jord, før man kan søge asyl. Derfra får man som asylansøger lov til at bo og få husleje og mad i Danmark, indtil sagen er behandlet. De virkeligt ressourcesvage flygtninge, der har et stort behov for hjælp, sidder tilbage i flygtningelejrene. Vi ønsker et anderledes system.

Vi ønsker, at man ikke skal kunne søge asyl i Danmark. I stedet må man indfinde sig i en officiel flygtningelejr og søge asyl. Sagsbehandlingen og ventetiden foregår dermed i lejren. Danmark vælger selv hvem og hvor mange, der kan komme til Danmark. På den måde har vi en chance for at håndtere flygtningestrømmen og hjælpe dem, der har det største behov.

Vi foreslår, at Danmark tager imod omkring 5.000 flygtninge om året, og at sagsbehandlingen foregår i flygtningelejre. Det betyder, at vi vil tage imod færre flygtninge, end vi har gjort de seneste år. Men det kan kun lade sig gøre, hvis vi sender flere penge til flygtningelejrene, så de er tålelige at opholde sig i. Det ønsker vi, at man gør. De penge, vi sparer på at indkvartere flygtninge og sagsbehandle Danmark, bør sendes til flygtningelejrene.

Bekæmpelse af parallelsamfund

Hvis man har sagt ja til at bo i Danmark, har man også sagt ja til tage Danmark til sig. Det er vores udgangspunkt. Hvis man reelt ikke ønsker at bo i Danmark side om side med danskerne, bør man ikke bo i Danmark.

Der er ikke plads til parallelle retsopfattelser eller at trossamfund sættes over lov og orden. Derfor ønsker vi, at trossamfund skal kunne fratages deres privilegier, og at hadprædikanter kan nægtes indrejse. Vi mener ikke, at Danmark har nogen forpligtelse til at lade personer rejse ind, hvis de opfordrer til død over befolkningsgrupper.

Vi ønsker et opgør med skyggedanmark, og vi er åbne for genhusning af problematiske familier og andre, der er med til at skabe ghettoer. Vores vision er, at der ikke skal være én eneste ghetto i Danmark.

Gode muligheder for dem, der kan og vil

Vi ønsker, at danske virksomheder skal have adgang til velfungerende og specialiseret arbejdskraft fra udlandet. Derfor skal det være muligt at søge om at komme til Danmark, hvis man kan fremvise, at man er blevet ansat af en dansk virksomhed med en årsløn på et niveau, der svarer til en gennemsnitsløn for en bachelor-uddannet. Det sikrer, at der ikke er tale om masseimport af underbetalt arbejdskraft, men også at det er lettere at komme til Danmark, hvis man har viljen til at arbejde og passe ind.

Alle mærkesager