Højere straffe for vold

Et voldeligt overfald kan have alvorlige konsekvenser - både psykisk og fysisk. Bliver man slået ned på en bytur, så skal det have konsekvenser for gerningsmanden. Det Konservative Folkeparti fører en retspolitik, der er baseret på tryghed og retfærdighed.

Nanna og hendes kæreste blev overfaldet juleaften 2014. De blev overfaldet med cykelkæder, glasflasker, slag og spark af en gruppe unge mænd. Det var så voldsomt, at parret måtte på Rigshospitalets traumecenter, hvor Nanna blev syet med 16 sting i hovedet.

De tre voldsmænd blev idømt straffe på henholdsvis 12 måneder og ti måneder i fængsel. Men to måneder i fængsel endte de med at afsone. Resten af straffen var betinget.

Nanna-sagen er bare ét eksempel på, at straffene i Danmark i mange år har været alt for lave. Og det har været en hjertesag for vores justitsminister, Søren Pape, at få forhøjet straffen for grov vold.

Derfor forhøjer vi straffen for grov vold med en tredjedel. Når der tidligere er blevet givet ni måneders fængsel for en forbrydelse, vil samme forbrydelse fremover give et års fængsel. Det betyder mere retfærdighed for ofrene.

Det handler både om retsfølelse og retfærdighed. Straf betyder ikke, at forbryderne nødvendigvis stopper med at begå kriminalitet. Men så længe voldsmænd sidder i fængsel, kan de ikke begå ny kriminalitet.

Vi kan ikke have et retssystem, hvor de kriminelle griner af os, fordi det næsten ikke har konsekvenser, at de har slået nogen ned. Det Konservative Folkeparti arbejder for et retssystem, hvor straffen afspejler den skade, gerningsmanden har forvoldt offeret.

Et samfund, der stiller sig på offerets side.

Konservative visioner

• Voldelige overfald skal have alvorlige konsekvenser for gerningsmanden – for voldelige overfald har alvorlige konsekvenser for offeret.

• Vi ønsker flere ressourcer til politiet, så vi kan forkorte deres reaktionstid og styrke deres efterforskningsarbejde.

Konservative resultater

• Vi har skærpet straffen for grov vold markant.