Velfærdssamfundet er ikke et tag-selv-bord

De fleste mennesker kan heldigvis klare sig selv. De behøver ikke penge af staten. I stedet skal vi hjælpe dem, der har reelle behov. Det vil frigøre penge til lavere skat, sundhed og uddannelser.

Vi går ind for personlig frihed og lav skat. Derfor skal folk klare sig selv, når de er i stand til det. Det er de fleste. Derfor skal der være en grænse for, hvor meget man kan få i ydelser, så det offentlige ikke bliver et tag selv-bord.

Færre på overførselsindkomster sparer staten en masse penge. Men pengene skal ikke ligge i statskassen. De skal gives tilbage til dem, der har tjent dem eller bruges på at sikre hjælp og omsorg til dem, der har behov for det. For noget af det bedste, man kan gøre for folk, er at hjælpe dem med at klare sig selv. I 2018 er antallet af personer på offentlig forsørgelse det laveste i ti år. Det Konservative Folkeparti vil arbejde videre af den vej.

Derfor har vi indført et loft over, hvor mange penge man samlet set kan få af staten. Det, mener vi, er rimeligt, og det betyder samtidig, at det bedre kan betale sig at gå på arbejde. Sådan skal det være.

Konservative visioner

• Offentlige ydelser er kun til dem, der har et reelt behov

• Flest muligt skal klare sig selv

• Færrest muligt skal have behov for at modtage offentlige ydelser

Konservative resultater

• Vi har indført et kontanthjælpsloft, og der gør det mere attraktivt at arbejde. Siden valget er ca. 30.400 færre på kontanthjælp