Alle skal integreres

Mennesker, der lever i udsatte boligområder, er mere utrygge end i resten af landet. Her får mange børn en svær start på livet, når forældrene ikke arbejder eller taler dansk. Integrationen har mange steder slået fejl.

I 1980 var der 50.000 personer med ikke-vestlig baggrund i Danmark. I dag er det tal vokset til næsten en halv million. Mange af disse mennesker er velfungerende samfundsborgere.

Desværre ser vi også en del, der bosætter sig i boligområder, hvor mange ikke taler dansk, har et arbejde, hvor utrygheden er høj, og mange lever isoleret fra det omkringliggende samfund. Det går i høj grad ud over børnenes muligheder i livet. Derfor skal vi sætte målrettet ind, så børn kan et alderssvarende dansk, når de starter i 1. klasse.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at alle børn får en god start på livet, og at alle befolkningsgrupper skal være en aktiv del af fællesskabet.

Vi vil ikke finde os i, at kriminelle typer får lov at tyrannisere hele boligområder. Kriminalitet skal straffes hårdt og retfærdigt. Vi skal slå hårdt ned på dem, der skaber utryghed, og vi skal konfrontere dem, der aktivt bekæmper det danske samfund.

Vi må ikke lukke øjnene for parallelsamfund, hvor mennesker lever isoleret fra resten af samfundet og vores fælles værdier.

Konservative visioner

• Et Danmark uden parallelsamfund.
• Indvandrere og efterkommere skal blive en ægte og aktiv del af Danmark.
• Indvandrere skal tage Danmark til sig, lære dansk og forsørge sig selv.
• Børnene skal hjælpes i tide.

Konservative resultater

• Obligatorisk dagtilbud for børn i udsatte boligområder skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart.
• Rocker- bandepakken gør det sværere at være bandemedlem.
• Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone).
• Bedre fordeling af elever fra belastede boligområder på gymnasier.
• Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck.
• Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere.