Dit barn skal lære mest muligt i skolen

Dit barn skal lære noget i skolen. Det giver bedre muligheder for at udnytte sit fulde potentiale. I dag lærer børn i Estland mere end i DK. Hvis de kan i Estland, så kan vi også i Danmark.

PISA-undersøgelser viser, at danske børn ikke klarer sig så godt, som vi går og tror. Den seneste undersøgelse fra 2015 viser, at børn i mange andre lande er dygtigere end børn i Danmark. Eksempelvis er børn fra Estland i dag bedre til at læse og regne, og de er dygtigere til naturfag end danske børn.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at skolen skal hjælpe dit barn med at lære mest muligt. Når de kan i Estland, så kan vi også i Danmark. Det kræver stærke skoler, hvis flere børn skal have muligheden for at vælge det liv, de ønsker, og hvor de kan bidrage til vores fællesskab.

Folkeskolen er rygraden i den danske grundskole, og kommunerne bruger årligt mere end 70.000 kr. pr elev. For de penge skal vi kunne give vores børn en bedre uddannelse end vi gør i dag.

Mobiltelefoner skal ikke ødelægge undervisningen, der skal være ro i klasserne og god klasserumsledelse. Vi skal være bedre til at honorere de børn, der kan bruge deres hænder. Og så skal skolen være bedre til at vække en interesse for naturfag, teknologi og matematik hos de unge.

Til gavn for børnene og for Danmark.

Konservative visioner

• Læreruddannelsen skal være en femårig, delvist akademisk uddannelse.

• Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse

• Flere unge skal tage en ingeniøruddannelse

Konservative resultater

• Praktiske færdigheder indgår nu i lærernes vurdering af, om eleverne er klar til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

• Puljen til specialundervisning forhøjes med 40 millioner

• Vi har afsat en skolepulje på 500 millioner kr. til et fagligt løft af fagligt svage elever

• Nyt bevillingssystem til videregående uddannelser med fokus på kvalitet og overgang til arbejde