Familien skal selv fordele barslen

Valgfrihed er en hjørnesten for familiernes trivsel. 

I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at familierne selv bedst ved, hvordan de skal indrette sig for at få familielivet til at fungere. Derfor skal hverken staten eller EU blande sig, når det kommer til familiernes individuelle ret til at planlægge, hvordan de ønsker at fordele barslen mellem mor og far. Det første leveår er afgørende for det lille spædbarn, men det har venstrefløjen, regeringen og Venstre valgt at gamble med ved at tvinge forældre ind i et rigidt barselssystem.

Det Konservative Folkeparti støtter som regel lovgivning, når den udspringer af et EU-direktiv. Og spørgsmålet om øremærket barsel har oprindelse i et EU-direktiv fra 2019, som slår fast, at fra august 2022 skal mindst ni ugers barsel øremærkes til faderen. Holder han den ikke, mistes orlovsperioden og kan ikke holdes af moderen i stedet.
Vi er ikke modstandere af, at fædre tager barsel, men vi mener ikke, at familierne skal tvinges til at indrette deres barsel efter, hvad andre måtte mene, herunder staten og EU. Derfor står vi også uden for aftalen om øremærket barsel.

Vi står uden for aftalen om øremærket barsel, selvom vi har en forpligtelse til at implementere direktivet, men vi har også et politisk ansvar for at begrænse dets negative konsekvenser i det omfang, det er muligt. Vi ønsker ikke, at vores børn skal betale prisen i spørgsmålet om at pålægge familierne fordeling af barslen. For det ender børnene med, hvis det i den enkelte familie ikke er muligt eller er meningsfuldt, at både mor eller far tager barsel, og at barnet derfor skal tidligt i institution.

Derfor forsøgte vi:

  • At begrænse skaderne ved, at flere børn risikerer at komme tidligere i institution. Vi fremlagde et forslag om bedre muligheder for hjemmepasning, men det blevet blankt afvist af venstrefløjen og regeringen.
  • At foreslå, at landets kommuner skulle forpligtes til at give støtte til mindst ni ugers hjemmepasning af spædbørn. Det ville have betydet, at forældre kunne få dækket op til 85 procent af udgifterne til en plads i en daginstitution.