Familien skal selv fordele barslen

Familier er forskellige. Mor og far ved bedst selv, hvordan deres barsel skal fordeles mellem dem. Det skal staten ikke blande sig i.

Øremærket barsel er et indgreb i familiernes frihed til at prioritere, hvordan de ønsker at indrette sig i den periode, hvor deres lille, nye barn vænner sig til verden.

Det skal aldrig være statens anliggende at bestemme, hvordan en familie vælger at holde barsel. I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at forældrene bedst selv ved, hvad der er bedst for deres familie, for deres økonomi og for deres lille nye barn.

Det er allerede muligt for forældrene at dele barslen imellem sig. Som minimum har moderen ret til fire ugers barsel før fødslen og op til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Faderen har ret til to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen.

Fra barnet er 14 uger gammelt har begge forældre ret til 32 ugers forældreorlov, som de kan fordele imellem sig. Ifølge barselsreglerne kan de vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden.

Fordelingen af barsel bør tage udgangspunkt i barnets behov og ikke i en kamp mellem mor og far. Øremærket barsel til mænd risikerer at fjerne fleksibiliteten i den enkelte familie. Nogle børn risikerer ikke at få glæde af den fulde barsel på grund af farens job. 

Vi skal ikke umyndiggøre og presse et ensartet sæt regler ned over hovedet på alle danske forældre. Familier er forskellige, og de prioriterer på forskellige måder. Det skal de have lov til.

Konservative visioner

• Forældre kan sagtens selv kan vurdere, hvad der er bedst for deres barn og hvem der skal tage længst barsel.
• Der skal være frihed for familierne til at indrette sig, som de selv finder bedst.