Flere skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse

Er man dygtig med sine hænder, har man grund til at være stolt. For det er ikke finere at være akademiker end håndværker. Bøger og lange uddannelse er ikke den eneste vej til det gode liv.

Børn skal være stolte af at være gode til at bruge deres hænder. Vi skal hjælpe børn med et talent for det praktiske til at blive endnu dygtigere. De skal have mulighed for at vælge den livsbane, de drømmer om.

For få søger i dag ind på en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. Og det går den forkerte vej. I 2009 opfyldte 61 kommuner målsætningen om, at 25 procent af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse. I 2017 levede kun 19 kommuner op til målsætningen.

I 2017 søgte kun 18,5 procent af eleverne fra grundskolen ind på en erhvervsuddannelse. Det er en skam, fordi erhvervsskolerne giver unge mulighed for en uddannelse med tæt tilknytning til praksis og et konkret arbejde, som man kan bruge til noget.

Derfor er vi også sikre på, at flere unge vil foretrække at bruge deres hænder i et faglært arbejde og bidrage til samfundet, hvis bare folkeskolen bliver bedre til vise vejen for de unge.

Til gavn for de unge selv og for hele Danmark.

Konservative visioner

• Uddannelsessystemet skal give børn og unge muligheder for at udnytte deres evner bedst muligt – uanset deres baggrund og økonomiske forudsætninger

• Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse

• Folkeskolen skal sætte større pris på børns praksisfaglige evner

Konservative resultater

• Som noget nyt indgår praktiske færdigheder nu også, når folkeskolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed

• Regeringen har indført et nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og overgang til arbejde for de videregårende uddannelser

• Regeringen har afsat en skolepulje på 500 millioner kr. til de fagligt svageste elever