Frit skolevalg til dine børn

Skolen er afgørende for, om dit barn kommer glad og klogere hjem. Og det er jer forældre, der bedst kan afgøre, hvilken skole der passer bedst til jeres barn. Derfor skal I have gode valgmuligheder for selv at vælge skole til jeres barn. I har frit skolevalg.

I har frit valg mellem skoler til jeres børn. I Danmark er alle børn tilknyttet én skole. Her har I ubetinget ret til at få jeres barn optaget uden nogle omkostninger. Hvis I imidlertid har fundet en anden skole med en ledig plads, der passer bedre til jeres ønsker og behov, så skal i frit kunne vælge den.

Derudover kan I vælge en privat- eller friskole. Den frihed har I i dag, og den frihed skal I fortsat have. I skal kunne vælge netop den skole, der passer til jeres ønsker og behov.

Vi arbejder konstant med at sikre gode skoletilbud til jer og bruger mere end 40 mia. kr. på folkeskolen. Men der skal også være gode private alternativer til de kommunale skoler. Derfor har vi i denne valgperiode hævet tilskuddet til de frie skoler på finansloven for 2016, 2017 og 2018.

Det giver jer flere gode muligheder. En del af tilskuddene er gået til børn med særlige behov, så man også har et frit skolevalg, selvom ens børn har særlige behov i undervisningen. 

Konservative visioner

• Uddannelsessystemet skal give børn og unge muligheder for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt

• Læreruddannelsen skal være femårig og flyttes til universitetet

Konservative resultater

• Børn og forældre er overvejende glade for grundskolen i Danmark. 95 pct. af forældrene var i 2016 enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at barnet klarer sig godt fagligt, og at barnet trives godt

• Vi har hævet tilskuddet til de frie grundskoler siden 2016. En del af tilskuddet er øremærket til elever med særlige behov

• Vi har hævet puljen til specialundervisning