Skærpet straf for indbrud

Vi skal kunne føle os trygge i vores eget hjem. Men Danmark er et af de lande i Europa, der er hårdest plaget af indbrud. Bander bryder ind og frarøver helt almindelige familier den tryghed og sikkerhed, som er forbundet med hjemmet.

Hjemmet er det sted, hvor vi og vores børn skal kunne føle os sikre.

Når indbrudstyve bryder ind i et hjem, ødelægger de ikke bare et vindue eller en dør. De ødelægger også den grundlæggende tryghed, man har i sit hjem. At få sine ting gennemrodet af en fremmed er groft grænseoverskridende og kan sætte dybe spor.

Generelt er indbrudskriminaliteten faldende i Danmark, men hvis man sammenligner med andre europæiske lande, er Danmark stadig blandt de lande, der oplever flest indbrud.

Det Konservative Folkeparti har altid arbejdet for et samfund med et stærkt politi og et minimum af kriminalitet.

Vi har indført en ny indbrudsparagraf i straffeloven og samtidig øget straffen med en tredjedel for indbrud begået, mens der er nogen hjemme. Med en strafskærpelse og Rigspolitiets nye strategier på området, sætter vi nu endnu hårdere ind mod indbrudskriminalitet.

Indbrud i folks hjem er en særlig grov forbrydelse, og det skal straffes hårdt og konsekvent.

Konservative visioner

• Antallet af indbrud skal længere ned, og flere sager skal opklares.

• Man skal kunne føle sig tryg i sit eget hjem.

• Danmark må ikke være turistmål for kriminelle udlændinge.

Konservative resultater

• Vores ønske om en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven er blevet opfyldt. Det betyder, at alle former for indbrudstyveri, der tidligere blev straffet efter samme bestemmelse som eksempelvis et cykel- eller butikstyveri, får en ny og selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven.

• Skærpet straf for indbrud, mens der er nogen hjemme. Med lovforslaget vil der fremover blive lagt en tredjedel oven i den udmålte straf i disse sager.

• Særligt fokus på indbrud og omrejsende kriminelle.