Vi kæmper for et enklere skattesystem

Over halvdelen af danskerne har ikke tillid til det danske skattesystem. Unødvendige regler og bureaukrati skaber fejl og mistillid. Vi kæmper for et skattesystem, der er mere enkelt og gennemskueligt.

Vores skattesystem kan gøres markant smartere og enklere end det system, vi har i dag. For udgangspunktet bør altid være, at alle borgere og virksomheder skal have så lidt besvær med det offentlige som overhovedet muligt. Desværre er realiteten en helt anden. Cirka 46 procent af alle små og mellemstore danske virksomheder har svært ved forstå skattereglerne korrekt. Samtidig siger kun 13 procent af danskerne, at de har tillid til vores skattesystem. Det er alt for galt.

Da vi sad i regeringen i 00’erne lykkedes det os blandt andet at få fjernet mellemskatten og at indføre skattestoppet. Og i denne folketingsperiode har vi indgået en aftale om et nyt skattevæsen. Det skal genskabe danskernes tillid til et mere simpelt og tilgængeligt system for både borgere og virksomheder.

Det Konservative Folkeparti kæmper hver dag for, at du som borger skal have en nemmere og tryggere hverdag. For forudsætningen for at Danmark klarer sig godt, er, at borgere og virksomheder har mulighed for at opfylde deres ambitioner og drømme, og ikke bliver mødt af forhindringer og unødvendigt bureaukrati. Tiden skal bruges der, hvor det giver bedst mening – ikke på unødvendige regler og procedurer. Derfor vil vi kæmpe videre for et enklere skattesystem – for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Flad skat for alle på 33 procent.

• Selskabsskatten afskaffes.

• Skatten på arv mellem familiemedlemmer og på familieejede virksomheder skal afskaffes.

• Alle løbende boligskatter afskaffes.

Konservative resultater

• Aftale om et nyt skattesystem.

• Vi har afskaffet og sænket i alt 65 afgifter.

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.