Forskning

Vores forskningspolitik handler om at styrke Danmarks vækst og velstand gennem ny viden og forskning i verdensklasse.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • En styrket indsats over for forskning og udvikling, hvilket er afgørende for den fremtidige vækst og velstand i Danmark.
  • Flere midler til forskning i de kommende år. Helt konkret ønsker vi, at forskningsbevillingerne fremover skal udgøre 1,25 procent af BNP.
  • Et uddannelsessystem, hvor vi tør satse på eliten og dyrke de talenter, der er.

Forskning er samfundets vigtigste kilde til udvikling

Viden er Danmarks stærkeste ressource og den helt dominerende årsag til den velstand, som har gjort det danske samfund til det velfærdssamfund, som vi kender i dag.

Forskning er samfundets vigtigste kilde til udvikling. Det er her, vi skaber et afsæt for de fremtidige generationer og sikrer, at vi kan videregive et bedre samfund, end det vi overtog – ligesom vi i dag nyder godt af tidligere tiders opfindelser og opdagelser. Vi har en pligt til at skabe de bedst mulige vilkår for vores efterkommere, og det ansvar påtager vi os blandt andet gennem udviklingen af ny viden.

Dansk forskning skal være i verdensklasse

Heldigvis er vi allerede blandt de lande i verden, der forsker mest, og på mange områder er dansk forskning i verdensklasse. Hertil kommer, at danske forskere er blandt de mest citerede i internationale videnskabelige publikationer. At være blandt de bedste i verden hænger derfor nøje sammen med vores velstand.

Men der er behov for at gøre det endnu bedre, og i den sammenhæng har den offentlige forskning stor betydning. Offentlig forskning er en forudsætning for universiteternes uddannelse af højtuddannede og afgørende for at udvikle ny viden og nye idéer på områder, hvor private virksomheder ikke investerer tilstrækkeligt. Kvaliteten af den offentlige forskning i Danmark skal derfor være på internationalt topniveau, og den skal i endnu højere grad end i dag tilstræbe at være brugbar for det danske erhvervsliv.

Forskningen skal have de nødvendige ressourcer

Det er vigtigt, at vi prioriterer ressourcer til forskning. Derfor vil vi afsætte flere midler til forskning de kommende år. Helt konkret ønsker vi, at forskningsbevillingerne fremover skal udgøre 1,25 procent af BNP.

Vi skal derfor satse på uddannelse, og selv om det gælder alle, skal vi ikke være bange for at satse på eliten og dyrke de talenter, der er. Vi skal turde satse på ny viden både inden for grundforskning og strategisk forskning. Vi skal udvikle vores idéer og teknologi, og vi skal sikre, at vi har det bedste udgangspunkt i bestræbelserne på at gøre Danmark til et førende vækst-, videns og iværksættersamfund.

Vi mener også, at en sådan prioritering er vigtig i EU-regi. Vi ser derfor gerne, at et sådant initiativ også omfatter EU, så medlemslandenes indsats bliver suppleret med en fælles europæisk forskningsfond, der kan løfte større projekter. Det gælder EU’s fremtid, og vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være.