Klima og energi

Vores klima- og energipolitik handler om, at sætte ambitiøse mål for Danmarks brug af vedvarende energi. Vi skal gå forrest for at løse klimakrisen.

Vi skal tage ansvar for klimaet

Den grønne dagsorden er konservativt hjerteblod. For det handler nemlig om, at tage ansvar for, at klimakrisen ikke blot tørres af på kommende generationer. Men klimaforandringer er allerede begyndt at påvirke vores vejr og hverdag, og vi nærmer os sidste udkald for at kunne minimere temperaturstigninger i fremtiden. 

Derfor skal vi handle nu og sætte ambitiøse mål for klimaet. Det hænger uløseligt sammen med energipolitikken. Danmark skal sammen med resten af verden arbejde på at sænke udledningen af drivhusgasser dramatisk og omstille energisektoren til vedvarende energi. 

Vi arbejder for at:

  • Danskernes elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030.
  • Andelen af vedvarende energi i Danmark skal være på 55% i 2030.
  • Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050.

Konkurrenceevnen bliver større med grøn omstilling

Det er ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik. Danske virksomheder er nemlig eksperter i grøn teknologi. Den globale grønne omstilling er en kæmpe mulighed for, at vi kan eksportere vores viden til hele verden. Klimakrisen er altså også en mulighed for at stå forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.