Klima og energi

Vores klima- og energipolitik handler om, at sætte ambitiøse mål for Danmarks brug af vedvarende energi. Vi skal gå forrest for at løse klimakrisen.

Vi skal tage ansvar for klimaet

Den grønne dagsorden er konservativt hjerteblod. For det handler om at tage ansvar for, at klimakrisen ikke tørres af på kommende generationer. Klimaforandringerne er allerede begyndt at påvirke vores vejr og hverdag, og vi nærmer os sidste udkald for at kunne minimere temperaturstigninger i fremtiden.

Derfor skal vi handle nu og sætte ambitiøse mål for klimaet. Det hænger uløseligt sammen med, hvorfra vi henter vores energi. Danmark skal sammen med resten af verden arbejde på at sænke udledningen af drivhusgasser dramatisk og omstille energisektoren til vedvarende energi.

Vi arbejder for at:

 • Danskernes elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030.
 • Andelen af vedvarende energi i Danmark skal være på 55% i 2030.
 • Danmark i 2050 Danmark ikke udleder flere drivhusgasser, end vi kan kompensere for ved et tilsvarende CO2-optag.

Konkurrenceevnen bliver større med grøn omstilling

Det er ikke kun kloden, der har gavn af en ambitiøs klima- og energipolitik. Danske virksomheder er nemlig eksperter i grøn teknologi. Den globale grønne omstilling er en kæmpe mulighed for, at vi kan eksportere vores viden til hele verden. Klimakrisen er altså også en mulighed for at stå forrest i kapløbet om at skabe fremtidens løsninger.

Konservative resultater

 • Vi har vedtaget en energiaftale med samtlige af Folketingets partier.
 • Vi opsætter tre havvindmøllepaker på tilsammen 2.400 MW.
 • Vi har vedtaget og gennemført de første teknologineutrale udbud mellem sol- og vindenergi, der har ført til historisk lave priser på vedvarende energi.
 • Vi fortsætter de teknologineutrale udbud for i alt 4,2 milliarder kroner, så vi sikrer, at vi får mest mulig vedvarende energi for de penge, vi har til rådighed.
 • Vi har fremmet elbilsalget ved at udskyde indfasning af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler.
 • Vi har sænket prisen på el, så det bliver mere attraktivt at bruge grøn strøm.
 • Vi har vedtaget en ny eksportstrategi, der skal fordoble eksporten af energiteknologi fra 70 milliarder i 2015 til 140 milliarder i 2030.
 • Vi prioriterer forskningen i energiteknologi med 580 millioner kroner i 2020 stigende til en milliard kroner i 2024.
 • Vi har indført en ny pulje til biogas på 240 millioner kroner årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser.
 • Vi udfaser kul til elproduktionen frem mod 2030 og erstatter den med grønne energikilder.
 • Vi har afsat en reserve på 400-500 millioner fra 2025 og frem til yderligere investeringer i vedvarende energi.

Læs mere om konservativ miljøpolitik her