Miljø og natur

Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen, er en selvfølge.

Vi har et smukt land. Men det er ikke en selvfølge, at vi også har det i fremtiden. Skal vi give et grønnere Danmark videre til de næste generationer, må vi ikke lade stå til.

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer et rigt dyreliv i danske naturområder. Vi skal beskytte vores rene grundvand, og så skal vi øge det økologiske landbrugsareal, så det fylder 15 procent af det samlede landbrugsareal, så alle får bedre adgang til naturlige fødevarer, der tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Derfor forpligter vi løbende regeringen på en lang række ambitiøse tiltag for det danske miljø, herunder økologi, forskning, naturgenopretning og bedre regulering.

Vi skal værne om den natur, vi har fået af vores forfædre. Vi kan ikke gøre det om.

Konservative resultater

  • Vi har gennemført en ny pesticidaftale, som styrker beskyttelsen af det danske grundvand, så vi reducerer risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder.
  • Vi har afsat 1,1 mia. kr. til økologi i 2018-2019, og skabt en solid vækstplan for dansk økologi.
  • Siden 2016 har vi omlagt hvad der svarer til 150 fodboldbaner, fra konventionelt til økologisk landbrug om dagen.
  • Vi har indført en regulering af landbrugets påvirkning af miljøet, hvor der tages hensyn til bedre mangfoldighed i dansk natur.
  • Vi sikrede med landbrugsaftalen, at ingen vandløb, som har miljømæssig værdi eller potentiale mister den beskyttelse, der ligger i at være omfattet af vandområdeplanerne, og sikrerede dermed over 19.000 km vandløb.
  • Vi har øget kontrollen og strammet reglerne over for de største fiskere, efter Rigsrevisionen har kritiseret skiftende regeringen for at svigte kontrollen med området.
  • Med Naturpakken i 2015 indførte vi flere ambitiøse initiativer for dansk natur herunder naturpleje som en del af landbrugsuddannelser samt regelsaneringer og sikring af mindst 25.000 ha biodiversitetsskov.
  • Vi har afsat 50 millioner årligt frem mod 2022 til at indfri ambitiøse naturmål frem mod 2030.
  • Fra 2020 vil der være pant på juice- og saftprodukter i emballager af plast, glas og metal.

Læs mere om vores klima- og energipolitik her