Miljø og natur

Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen, er en selvfølge.

Vi har et smukt land. Men det er ikke en selvfølge, at vi også har det i fremtiden. Skal vi give et grønnere Danmark videre til de næste generationer, må vi ikke lade stå til.

Vi vil gerne have naturskønne nationalparker, der sikrer et rigt dyreliv i danske naturområder. Vi skal beskytte vores rene grundvand, og så skal vi sørge for at opbygge den nødvendige sikring af vores kyster. Derfor har vi forpligtet regeringen på en lang række ambitiøse tiltag for det danske miljø, herunder økologi, forskning, naturgenopretning og bedre regulering.

Vi skal værne om den natur, vi har fået af vores forfædre. Vi kan ikke gøre det om.

Resultater

  • Vi har gennemført en ny pesticidaftale, som styrker beskyttelsen af det danske grundvand.
  • Vi har indført en regulering af landbrugets påvirkning af miljøet, hvor der tages hensyn til bedre mangfoldighed i dansk natur.
  • Vi har afsat 1,1 mia. kr. til økologi i 2018-2019.

Læs iøvrigt om vores klimapolitik her.