Det mener vi om

Skat og afgifter

Vores skattepolitik handler om at give danskerne mere økonomisk tryghed og mere økonomisk frihed ved at sænke skatter og afgifter.
Del via:

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Lavere skat på arbejde. Alle skal beholde flere af de penge, de selv tjener.
  • Lavere afgifter på dagligvarer, fordi afgifterne er unødvendige, urimelige og rammer borgerne ekstra hårdt.
  • Billigere biler, som er bedre og mere sikre. Derfor vil vi lette registreringsafgiften, for den modarbejder, at folk køber biler, som er mere sikre og belaster miljøet mindre. Danskerne har i dag generelt meget gamle biler.
  • En afskaffelse af topskatten. Det skal sikre, at arbejdsudbuddet øges, og at Danmark er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Vi vil have lavere skatter

Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark er for høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. Vi har derfor lagt en ny plan for lavere skatter, der vil give danskerne langt flere penge til dem selv og gøre Danmark til et dynamisk samfund med fornyet vækst, mere innovation og flere job. Konkret ønsker vi bl.a. følgende:

  • Vi vil have lavere skat på arbejde. Det skal ske ved en afskaffelse af topskatten, og beskæftigelsesfradraget hæves med, hvad der svarer til seks milliarder kroner årligt, så incitamentet til at arbejde øges.
  • Vi vil give borgerne bedre mulighed for privat opsparing. Det skal ske ved en afskaffelse af arveafgiften for private såvel som familieejede virksomheder.
  • Vi vil afskaffe og sænke en række punktafgifter, herunder chokolade- og sukkerafgiften, afgiften på konsum-is samt afgiften på te og kaffe. Desuden skal afgiften på øl sænkes til tysk niveau.
  • Vi vil have tryghed for boligejerne, og det skal ske ved en afskaffelse af grundskylden og ejendomsværdiskatten.

Der er tale om skatte- og afgiftslettelser, som kan indføres i takt med, at det økonomiske råderum stiger som følge af nulvækst i det offentlige forbrug i samme periode. Det er alt sammen forslag, der hver især vil medvirke til at øge Danmarks produktivitet og konkurrenceevne og dermed vores fælles velstand. Og så lader det danskerne beholde lidt flere af de penge, de selv tjener.

Konservativt forslag til en reform af boligskatterne

I Det Konservative Folkeparti synes vi, at Danmark har et urimeligt, besværligt og dyrt boligskattesystem. Danske boligejere betaler nogle af de højeste boligskatter i EU. Sammenlignet med de øvrige nordiske lande er skatten på bolig mellem to og tre gange så høj i Danmark som i Norge, Sverige og Finland.

Derfor foreslår vi en gradvis afskaffelse af ejendomsværdiskatten, grundskylden og rentefradraget, så almindelige danskere ikke længere bliver straffet for at købe deres egen bolig.