Forside|Politik|Ungdom uden morfinmisbrug

Ungdom uden morfinmisbrug

Indsats mod ulovligt salg af receptpligtig smertestillende medicin

Meget tyder på, at der er en stigende tendens til misbrug af smertestillende receptpligtig medicin blandt unge mennesker. Nogle kommuner melder om lokale problemer med misbrug af smertestillende lægemidler blandt unge, og senest har historier i medierne afdækket, hvordan pillesalget foregår fra blandt andet kiosker.

Piller som for eksempel Tramadol og Xanax er nemme og billige at få fat i. De kommer ofte i blisterpakker, og de unge kender ofte kun lidt eller intet til pillernes farlighed og afhængighedspotentiale. Det har resulteret i flere meget alvorlige situationer med forgiftninger, og desværre også i enkelte dødsfald.  

Derfor forslår Det Konservative Folkeparti følgende:

 1. Forebyggende indsats i form af oplysning

På samme vis som skoleelever i dag informeres om, at narkotika er farligt og skadeligt, skal skoleelever informeres om faren ved at eksperimentere med smertestillende medicin. 

 1. En afdækning af problemets omfang på tværs af Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen og misbrugscentre?

Der er diskrepans mellem Sundhedsstyrelsens opfattelse af problemets omfang med opioider, og de beretninger der fortælles fra landets misbrugscentre. Problemet med misbrug af opioider er forholdsvis ny, og derfor bør der ske en kortlægning af problemets omfang: hvor meget smugles ind i landet, hvor mange unge ender på hospitalet, og hvor stort er problemet på landets misbrugscentre? 

 1. Der skal gennemføres flere stikprøvekontroller ved grænseovergange. 

Der vil, med regeringens nye lempelser af grænsekontrollen, alt andet lige blive foretaget færre kontroller af indrejsende over den danske grænse. Der bør på den mest hensigtsmæssige måde føres et vist niveau af stikprøvekontroller, så kriminelle ikke uhindret kan køre opioider ind over grænsen.  

 1. Ved videresalg af receptpligtig smertestillende medicin skal butikker, herunder kiosker og købmænd, lukkes ved første lovovertrædelse. Ejeren skal frakendes retten til at drive forretning i minimum 12 måneder. 
 1. En person, der sigtes for videresalg af receptpligtig smertestillende medicin, skal automatisk i tillæg til en sigtelse for videresalg også sigtes for legemsbeskadigelse. 

En person kan dømmes for legemsbeskadigelse, hvis vedkommende tilføjer nogen betydelig skade på legeme eller helbred og kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. 

Straffen for salg af receptpligtig smertestillende medicin til mindreårige skal fordobles og altid straffes med fængsel. 

Dertil skal grænsen for, hvornår besiddelse af receptpligtig smertestillende medicin falder under ‘Lov om euforiserende stoffer’ og narkotikalovgivningen, ændres.  

Derfor skal:  

 1. Besiddelse af flere end 110 enheder receptpligtig smertestillende medicin som udgangspunkt altid straffes efter narkotikalovgivningen. 
 • Hvis en person har en lovlig recept på smertestillende medicin, straffes vedkommende for det antal piller, han er i besiddelse af udover de 110 enheder. 
 • Forslaget tager dermed højde for, at en person kan have fået fornyet sin recept på eks. 100 nye enheder, og stadig have et mindre antal piller på sig, når vedkommende henter sin medicin på apoteket.
 • Har vedkommende ikke en recept, sigtes vedkommende efter narkotikalovgivningen og kan straffes med op til 10 års fængsel. 
 • Det vil sige, at straffen og strafferammen ændres fra ”bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år” i Lov om euforiserende stoffer til ”fængsel indtil 10 år” efter narkotikalovgivningen. Det svarer til den straf, der gives, hvis en person er i besiddelse af mere end 10 kilo hash.
 1. Besiddelse af flere end fem og færre end 110 enheder receptpligtig smertestillende medicin uden egen recept altid straffes efter lov om euforiserende stoffer med bøde eller fængsel indtil 2 år. Videresalg uanset recept skal i udgangspunktet altid straffes med fængsel. 

Det vil sige, at videresalg fremover ikke ’kun’ vil kunne straffes med bøde, men at videresalg altid straffes med fængselsdom. Derudover svarer straffen til den straf, der gives, hvis en person er i besiddelse af mere end 10 gram hash – men mindre end 10 kilo. 

Alle politikområder