Fundraisingtjeneste

Gennem Det Konservative Folkeparti kan både kandidater og vælgerforeninger få en fundraising- tjeneste.

Via fundraising-tjenesten kan interesserede give donationer via Dankort, kreditkort eller MobilePay

Donationer via Dankort, kreditkort og MobilePay foretages via en hjemmeside:

Beløbsgrænsen er kr. 21.400 (2020-niveau. Det følger af partiregnskabslovens § 5 a og partistøttelovens § 12 a, at beløbsgrænsen på oprindeligt kr. 20.000 fra den 1. januar 2018 skal reguleres årligt, og at reguleringen offentliggøres ved bekendtgørelse.)

Ved donationer på over kr. 21.400 er donoren forpligtet til at give kontaktoplysninger (jfr. gældende lov).

Donationsfunktion kan også implementeres på jeres egen hjemmeside.

MobilePay-donationer kan også foretages via en traditionel MobilePay overførsel.

I kan løbende se på vores online-platform, hvilke donationer I har modtaget og I vil også modtage besked ved hver donation via en email.  

Donationer vil blive udbetalt 1 gang om måneden.

Sådan opretter I en fundraising-tjeneste: Skriv til webmaster@konservative.dk indeholdende:

  • Vælgerforeningsnavn
  • Mailadresse til brug på donationskvitteringer

Hvis donationsløsningen skal anvendes til en specifik kandidat

  • Navn på kandidaten
  • Registrerings- og kontonummer på forenings-/erhverskonto oprette specifikt til formålet
  • Id-nr. fra Indberetning til indsamlingsnævnet (eksempel på indberetning kan rekvireres hos hovedkontoret)

Hvis donationsløsningen skal anvendes til en vælgerforening

  • Vælgerforeningens registrerings- og kontonummer