Indberetning til partisekretariatet

Senest redigeret: 28. januar 2020 kl. 9:12 af Annette Wiibroe

Klik på overskrifterne nedenfor for at læse om, hvordan du indberetter bestyrelsesposter, kontingentsatser, byrådskandidater, byrådsmedlemmer og delegerede til partisekretariatet.

Klik på linket nedenfor for at gå til indberetningsformularen.

Bemærk, at du skal have posten som formand, medlemsansvarlig eller økonomiansvarlig i medlemssystemet for at kunne anvende indberetningsformularen.

Link til indberetningsformular

Vejledninger til indberetningsformular

Indberetning af bestyrelsesposter

Indberetning af kontingentsatser

Indberetning af delegerede

Indberetning af byrådskandidater

Indberetning af byrådsmedlemmer


Indberetning af bestyrelsesposter

Klik på knappen Bestyrelsesposter, hvorefter der vises en side med den aktuelle bestyrelsessammensætning for din vælgerforening.

 • Indtast dato for afholdelse af generalforsamlingen i feltet Generalforsamlingsdato.
 • Hvis en person fortsætter på sin bestyrelsespost, skal du ikke foretage dig noget.
 • Hvis en person fratræder sin bestyrelsespost, skal du sætte et hak i feltet Fratræder post.
 • Du opretter en ny person på en bestyrelsespost ved at klikke på knappen Tilføj post. Skriv i feltet navnet eller dele af navnet på den person, der skal have posten. Systemet søger efter det pågældende medlem, og du skal blot vælge det rigtige navn, når det vises i feltet. Vælg derefter bestyrelsesposten på lokalmenuen Vælg post. Hvis du fortryder din indtastning, kan du klikke på Fjern yderst til højre.Bemærk, at de personer, som bestrider posterne Formand, Næstformand, Medlemsansvarlig, Økonomiansvarlig og Sekretær, IKKE også skal registreres som menigt bestyrelsesmedlem. Bemærk også, at du ikke kan registrere KU-/KS-repræsentanter. Det bliver gjort i partisekretariatet. Når alle ændringer er registreret, og du har kontrolleret, at siden viser et korrekt billede af den nye bestyrelsessammensætning, skal du klikke på Gem ændringer. 

Indberetning af kontingentsatser

Klik på knappen Kontingentsatser, hvorefter der vises en side med de aktuelle kontingentsatser for din vælgerforening.

 • Du ændrer en kontingentsats til den nye sats ved at skrive oven i det eksisterende tal.
 • Gennemgå alle kontingentsatser. Hvis alle jeres kontingentsatser er det samme beløb, skal du taste det i alle felter.

Bemærk muligheden ”Tilbud” nederst på siden. Her kan du taste et beløb, hvis I f.eks. ønsker at give nye medlemmer et specielt introduktionstilbud det første år. Hvis I taster et beløb i dette felt, opretter hovedkontoret et nyt abonnement til nye medlemmer i jeres vælgerforening. Når det første år er gået, ændres det nye medlems abonnement til et almindeligt abonnement.

Når alle ændringer er registreret, og du har kontrolleret, at siden viser de korrekte kontingentsatser for det nye år, skal du klikke på Gem ændringer.


Indberetning af delegerede

Klik på knappen Delegerede, hvorefter du får præsenteret en side, som viser en liste over de faste delegerede i din vælgerforening. Disse er i sagens natur allerede indberettet.

Der står også anført hvor mange foreningsdelegerede, din vælgerforening har.

Hvis der allerede er indberettet foreningsdelegerede, står de også på listen.

 • Hvis en person fratræder sin post som foreningsdelegeret, skal du sætte et hak i feltet Fratræder post.
 • Du opretter en ny person som foreningsdelegeret ved at klikke på knappen Tilføj delegeret. Skriv i feltet navnet eller dele af navnet på den person, der skal være foreningsdelegeret. Systemet søger efter det pågældende medlem, og du skal blot vælge det rigtige navn, når det vises i feltet. Hvis du fortryder din indtastning, kan du klikke på Fjern yderst til højre.

Når du har registreret alle foreningsdelegerede, skal du klikke på knappen Gem Ændringer.


Indberetning af byrådskandidater

Klik på knappen Byrådskandidater, hvorefter der vises en side med allerede indberettede byrådskandidater i din vælgerforening.

 • Hvis en person fratræder sin post som byrådskandidat, skal du sætte et hak i feltet Fratræder post.
 • Du opretter en ny person som byrådskandidat ved at klikke på knappen Tilføj kandidat. Skriv i feltet navnet eller dele af navnet på den person, der skal have posten. Systemet søger efter det pågældende medlem, og du skal blot vælge det rigtige navn, når det vises i feltet. Vælg derefter posten på lokalmenuen Vælg post.
 • I feltet Kandidatnummer har du mulighed for at vælge opstillingsrækkefølge vha. tal. Den øverste på listen skal have nummer 1 og så fremdeles. 
 • Hvis du fortryder din indtastning, kan du klikke på Fjern yderst til højre. Når du har registreret alle byrådskandidater, skal du klikke på knappen Gem Ændringer.

Indberetning af byrådsmedlemmer

Klik på knappen Byrådsmedlemmer, hvorefter der vises en side med allerede indberettede byrådsmedlemmer i din vælgerforening.

 • Hvis en person fratræder sin post som byrådsmedlem, skal du sætte et hak i feltet Fratræder post.
 • Du opretter en ny person som byrådsmedlem ved at klikke på knappen Tilføj byrådsmedlem. Skriv i feltet navnet eller dele af navnet på den person, der skal have posten. Systemet søger efter det pågældende medlem, og du skal blot vælge det rigtige navn, når det vises i feltet. Vælg derefter posten på lokalmenuen Vælg post.
 • Hvis du fortryder din indtastning, kan du klikke på Fjern yderst til højre. Når du har registreret alle byrådsmedlemmer, skal du klikke på knappen Gem Ændringer.