Forside|Vi skal skille tingene ad i udlændingepolitikken

Udlændingeudspil: Vi skal skille tingene ad

Der er forskel på kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, asylansøgere, der netop er kommet hertil og de indvandrere og efterkommere, der allerede er her. Det skal vores udlændingepolitik tage højde for.

Vi skal føre en udlændingepolitik, hvor vi skiller tingene ad. For der er forskel på kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, asylansøgere, der netop er kommet hertil og de indvandrere og efterkommere, der allerede er her.

Danmark skal være åbent for dem, der har viljen og evnerne, og som bidrager positivt til dansk økonomi. Til gengæld skal vi have færre af dem, som ikke gør. De, der er her, skal i arbejde og de skal tale dansk. De skal både integreres på arbejdsmarkedet og de skal integreres kulturelt.


1. Der skal stilles højere krav til kontanthjælpsmodtagere og kommuner

Siden 225-timers-reglen blev indført i 2016 er en større andel af jobparate indvandrere begyndt at arbejde ved siden af kontanthjælpen. Vi vil gerne bringe endnu flere indvandrere endnu tættere på arbejdsmarkedet. 

Det Konservative Folkeparti vil:

 • Hæve 225-timers-reglen til en 365-timers-regel. Forslaget omfatter i udgangspunktet alle job- og aktivitetsparate, både danskere og udlændinge. Der er dog sociale undtagelser.
 • Alle kontanthjælpsmodtagere, herunder alle nye kontanthjælpsmodtagere, skal som udgangspunkt mødes som jobparate.
 • Hvis man er syg, skal man have krav på at blive straks-undtagetfor 365-timer-kravet. Fokus skal i stedet være på at yde den nødvendige behandling.

2. Flere flygtninge skal i gang med Integrationsgrunduddannelsen (IGU’en)

IGU’en har vist sig rigtig god, når det kommer til at få flygtninge i arbejde. Derfor vil vi udvide gruppen af asylansøgere, der kan starte i job med løn på lærlingeniveau.

Det Konservative Folkeparti vil:

 • Fjerne alderskravet, så IGU’en fremover vil være åben for alle på integrationsydelse.
 • Udvide opholdskravet, så man kan benytte IGU’en i alle de år, man kan være på integrationsydelse; syv år.

Ordningen er en del af en trepartsforhandling og forudsætter enighed mellem arbejdsmarkedets parter.


3. Fraværet ved danskundervisning skal ned

Der er stort fravær fra danskundervisningen blandt flygtninge og familiesammenførte. Sidste år var fraværet på landsplan 37,3 procent. Det skal meget længere ned.

Det Konservative Folkeparti vil:

 • Sørge for, at kommunerne sanktionerer alle, der udebliver fra danskundervisningen, hurtigere.
 • Belønne de kommuner, der nedbringer fraværet markant. På den baggrund skal der udarbejdes en model sammen med KL.

4. Nedsæt beløbsgrænsen til 325.000 kroner til gavn for danske virksomheder

Folk, der kommer til Danmark via beløbsordningen er en netto gevinst for dansk økonomi. Sænker vi beløbsgrænsen vil ordningen give et ekstra bidrag til de offentlige finanser på 2 milliarder kroner i 2025.

Det Konservative Folkeparti vil:

 • Nedsætte beløbsgrænsen fra 426.985,06 kroner til 325.000 kroner, så danske virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug for.
 • Sikre vækst og fremgang i en tid med pres på arbejdsmarkedet.

5. Færre asylansøgere skal til Danmark. I stedet skal vi hjælpe mere i nærområderne.

Selvom der ankommer færre migranter til Europa, så ankom der 139.300 migranter til Europa i 2018. Af dem søgte 3.523 personer asyl i Danmark. Spontan asylbehandlinger er dyrt, og det fast holder menneskesmuglernes forretning.

Det Konservative Folkeparti vil:

 • På sigt stoppe spontan asylbehandling ved den danske grænse.
 • I stedet hjælpe langt mere i nærområderne og derfra vælge det antal flygtninge, vi mener, Danmark kan absorbere.