En værdig og omsorgsfuld ældrepleje

At blive ældre skal være noget, man glæder sig til.

Desværre er der i dag eksempler på en ældrepleje, som hverken er værdig eller omsorgsfuld. Det er ikke i orden.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi en ældrepleje, hvor man mødes af kompetente ansatte, der har overskud og kender den ældre.

Vi vil styrke det frie valg og give vores ældre bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.

For ingen skal umyndiggøres, blot fordi man får behov for hjælp.

Samtidigt vil vi gøre det lettere for ildsjæle at byde ind med private alternativer til den kommunale pleje.

Og så skal man kunne gå fra et travlt liv på arbejdsmarkedet til et nyt seniorliv, uden at hverdagen pludselig synes tom og indholdsløs.

Kort sagt vil vi have værdigheden tilbage i ældreplejen.

Læs det konservative udspil

 

Nyheder

En folkeskole der er god for alle

En god start på livet kræver, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole. Det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag. Cirka hver tiende elev forlader fortsat folkeskolen uden at have bestået dansk og matematik. Det er alt for mange, som dermed ikke... Læs mere

Idræt for et langt og sundt liv

Idræt er et af de bedste redskaber til at undgå ensomhed og sygdom. Derfor ønsker vi, at der i højere grad bliver sat fokus på idrætten ude i kommunerne. Idræt for et langt og sundt liv   Idrætten er et omdrejningspunkt for vores fælles dannelse og danske kultur. Mere end... Læs mere