Vores europæiske mærkesager

En afgørende stemme

Det Konservative Folkeparti er det eneste danske parti, der er repræsenteret i Europa-Parlamentets største partigruppe, EPP. Vores plads i EPP-gruppen sikrer, at Danmark har indflydelse på alle beslutninger, der træffes i EU, som har betydning herhjemme for danske familier, lokalsamfund og virksomheder. Den indflydelse bruger vi til at sikre, at Danmark altid bliver hørt i Bruxelles. Derfor er vi en afgørende stemme for Danmark i EU.

Vores EU-valgprogram

Danmark er et lille land. Derfor er det afgørende, at vi indgår i et velfungerende europæisk samarbejde. Vi kan rigtig meget selv, men grænseoverskridende udfordringer som eksempelvis den grønne omstilling, kriminalitet og sikringen af EU’s ydre grænser løses bedst iblandt vores europæiske ligesindede. Derfor er det i klar dansk interesse, at der er et stærkt europæisk samarbejde om grænseoverskridende problemer, og at vi søger størst mulig indflydelse på det.

Helt overordnet skal EU begrænse sin indblanding i medlemslandenes indre anliggender og fokusere sine indsatser på områder, som landene ikke er i stand til at løse selv. Fundamentet er et EU, der sikrer vækst og arbejdspladser og løser grænseoverskridende problemer, men samtidig respekterer EU-landenes egne kompetencer.

Læs mere

Vores kandidater til Europa-Parlamentsvalget

Billede af Niels Flemming Hansen

Niels Flemming Hansen

EP-kandidat
Billede af Marcus Knuth

Marcus Knuth

EP-kandidat
Billede af Birgitte Bergman

Birgitte Bergman

EP-kandidat
Billede af Maria Pryds

Maria Pryds

EP-kandidat
Billede af Steen Holm Iversen

Steen Holm Iversen

EP-kandidat
Billede af Tina-Mia Eriksen

Tina-Mia Eriksen

EP-kandidat
Billede af Søren Friis Trebbien

Søren Friis Trebbien

EP-kandidat
Billede af Flemming Kent Vesterby Agerskov

Flemming Kent Vesterby Agerskov

EP-kandidat
Billede af Jacob Rosenberg

Jacob Rosenberg

EP-kandidat
Billede af Natasja Bruun Knudsen

Natasja Bruun Knudsen

EP-kandidat
Billede af Egil Fabritius Hulgaard

Egil Fabritius Hulgaard

EP-kandidat
Billede af Helle Laursen Petersen

Helle Laursen Petersen

EP-kandidat
Billede af Manuel Vigilius

Manuel Vigilius

EP-kandidat
Billede af Barbara Engelstoft

Barbara Engelstoft

EP-kandidat
Billede af Nicklas Verne

Nicklas Verne

EP-kandidat
Billede af Vladimir Stanic

Vladimir Stanic

EP-kandidat
Billede af Elisabeth Ildal

Elisabeth Ildal

EP-kandidat
Billede af Martin Vendel Nielsen

Martin Vendel Nielsen

EP-kandidat
Billede af John Hoppe

John Hoppe

EP-kandidat
Billede af Jacob A. G. Stryhn

Jacob A. G. Stryhn

EP-kandidat