Forside|Politik|Statsborgerskab

Statsborgerskab

Ønsker man permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab, må man udvise villighed til at vælge fællesskabet til. Vi er et lille land med et homogent folk. De, som kommer hertil, må tilpasse sig vores grundlæggende fællesskab.

Permanent opholdstilladelse er et privilegium – ikke en rettighed. Vi skal stille høje krav til ansøgerens evne og vilje til at integrere sig. Vi har derfor skærpet kravene. Det betyder, at man nu skal have haft otte års lovligt ophold i Danmark, før man kan få permanent opholdstilladelse.

Samtidig skal ansøgeren have været i beskæftigelse tre år og seks måneder ud af de sidste fire år. Vi har også skærpet selvforsørgelseskravet således, at grænsen for, hvor mange år udlændinge ikke må have modtaget visse former for offentlig forsørgelse forud for ansøgningen, hæves fra tre år til fire år.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at nye danskere skal integrere sig i dansk kultur og danske værdier. Det tror vi er bedst – ikke kun for den enkelte indvandrer men for hele Danmark.

Alle politikområder