Hej! Vi er super glade for, at du har fundet vej til denne side, og at du gerne vil vide lidt om, hvad Det Konservative Folkeparti er for et parti og de holdninger, man stemmer på, når man stemmer konservativt. Her på siden kan du læse om, hvad Det Konservative Folkeparti mener inden for forskellige politikområder. Du kan også læse mere om konservatismen, hvis du vil vide lidt mere om vores grundholdninger. Hvis du har behov for flere detaljer, kan du altid finde mere på konservative.dk/politik. Her finder du også vores mærkesager.

God fornøjelse – og held og lykke med din opgave!

Det mener konservative om...

Asyl og integration

Vi er tilhængere af en stram udlændingepolitik. Vi bliver ganske enkelt nødt til at være hårde og kontante og begrænse tilgangen af indvandrere til Danmark og i stedet koncentrere kræfterne om integration. Det er nemlig vigtigt, at vi kan nå at integrere dem, der kommer – både for vores og for deres skyld.

Vi hjælper gerne asylansøgere, der kommer fra steder i verden med krig, og hvor de måske bliver forfulgt. Hvis der bliver fred i deres hjemlande igen, skal de tilbage, når de kan. Ellers tager vi gerne imod dem som nye danskere, og så skal vi stille høje krav til dem, så de hurtigt kan blive gode, danske statsborgere og tage ansvar for deres egne tilværelser.

Beskæftigelse

Det skal altid kunne betale sig at arbejde og tage en uddannelse. Arbejdsmarkedets parter – altså lønmodtagere og arbejdsgivere – skal så vidt muligt selv blive enige om løn- og arbejdsvilkår, uden at det offentlige blander sig.

I de kommende år vil vi komme til at mangle arbejdskraft, fordi vores befolkning bliver ældre og ældre. Derfor vil vi sætte gang i reformer, der får endnu flere klar til at arbejde og dermed opleve den ære og stolthed, det er at kunne forsørge sig selv og sin familie.

Dyrevelfærd

Ingen dyr må lide unødig last, og vi er meget opmærksomme på, at ingen dyr mishandles. I Danmark har vi strenge regler på området, og det støtter vi fuldt ud.

Vi har blandt andet været med til at indføre en lov, der forbyder farlige hunde – de såkaldte muskelhunde – fordi de kan være til fare for almindelige dyr.

Erhvervslivet

Et stærkt erhvervsliv er meget vigtigt for Danmark og for dansk økonomi. Det er nemlig primært virksomhederne, der sikrer, at der er udvikling i landet, og at der er job til alle.

Derfor skal vi gøre det lettere at starte og drive virksomhed. Det kan vi gøre ved f.eks. at fjerne en masse besværlige regler og ved at lette skatter og afgifter. Hvis det går godt for en virksomhed, skal den bruge flere folk, og dermed kommer flere også I arbejde.

Familieliv

Familien er den vigtigste institution, vi danskere har. Den er langt vigtigere end både stat og kommune tilsammen. Den er kernen i samfundet.

Det er andre i familien, der er de bedste til at hjælpe os, når vi kommer i problemer og har brug for hjælp. Vores familiemedlemmer kender os nemlig bedst og ved, hvad vi har brug for.

Derfor vil vi gerne styrke de danske familier, så meget vi kan. De skal have mere frihed, og vi skal blande os mindre i deres prioriteter.

Vi skal sikre gode rammer for familierne, men de skal selv lave indholdet, hvis de kan.

Banker og finanspolitik

Man kan sige, at finanspolitik er det mest overordnede område inden for politik. Det handler kort sagt om, at de penge, som staten opkræver – altså f.eks. via skatter og afgifter – skal hænge sammen med de penge, som staten bruger – altså på f.eks. skoler og hospitaler.

Så kan man prioritere, hvad man vil bruge pengene på, men i sidste ende skal det hænge sammen.

Problemet i dag er, at det gør det ikke. Danmark bruger flere penge, end vi får ind, og det betyder, at vi skylder en masse penge væk. Faktisk hele 500 milliarder kroner, som det ser ud i dag.

Her er det meget vigtigt for os, at Danmark ikke låner flere penge – men at vi i stedet begynder at betale af på gælden. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at det er vores børn eller børnebørn, der skal stå med regningen om mange år, fordi vi bruger for mange penge nu

Forskning

I Danmark er vi gode på viden, og vi mener, at det er en vigtig vej til vækst. Forskning er derfor noget, vi skal satse endnu mere på i fremtiden, fordi samfundet bevæger sig i en retning, hvor viden bliver vigtigere og vigtigere i takt med udviklingen. Vi kan skal kunne konkurrere med de bedste i verden, og derfor vil vi helt konkret have indført en fælles europæisk forskningsfond, der kan løfte store projekter i fremtiden.

Forsvaret

Frihed, demokrati og sikkerhed er ikke nogen naturlov. Derfor er vi varme tilhængere af et stærkt dansk forsvar, fordi netop det er med til at sikre de ting.

Vi vil bevare et stærkt forsvar, som kan forsvare Danmark, hvis der skulle blive brug for det – og det kan godt blive aktuelt, selvom der ikke er nogen akut trussel mod os nu. Derfor skal vi være på den sikre side.

Det danske forsvar hjælper også udsatte befolkninger i krige rundt omkring i verden, hvor folk har brug for det.

Vi er desuden tilhængere af, at der fortsat skal være værnepligt i Danmark, så vi sikrer, at forsvaret sammensættes af alle typer fra alle samfundslag.

Forsvaret af Danmark er nemlig et vigtigt, fælles ansvar, som vi skal være sammen om.

Fødevarer

I Danmark er fødevareproduktion et meget vigtigt erhverv, men det skal selvfølgelig sikres, at det sker under ordnede forhold.

Vi arbejder for, at danskerne skal kunne vælge mellem sunde fødevarer, og derfor støtter vi også den smiley-ordning, der sikrer, at råvarerne behandles ordentligt.

Vi er selvfølgelig tilhængere af økologi, men vi vil ikke tvinge forbrugerne til at vælge det.

Kirke og religion

Danmark er traditionelt et kristent land, og det vil vi gerne holde fast i. Derfor mener vi også, at den danske folkekirke, som vi kender den, skal være vores officielle kirke.

Folk skal dog have lov til at tro på det, de vil, og vi vil ikke tvinge nogen til at være medlem af en speciel kirke eller trosretning. Religionsfrihed er et meget vigtigt princip for os.

Vi er samtidig tilhængere af en stærk folkekirke, der kan spille en vigtig rolle i danskernes liv, hvis de vil have det, men folkekirken skal klare sig selv, uden at politikere blander sig for meget i dens anliggender.

Kultur

Den danske kultur og historie er vigtig, fordi det er noget af det, der bringer danskerne sammen. Vi skal sørge for, at alle kender til vores kultur og vores historie og kan lære af den. Derfor vil vi støtte vigtige ting som fregatten Jylland, Nationalmuseet, Det Kongelige Teater og lignende.

Miljø og klima

Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand i hanen er en selvfølge. Vi har et smukt land. Men det er ikke en selvfølge, at vi også har det i fremtiden. Skal vi give et grønnere Danmark videre til de næste generationer, må vi ikke lade stå til.

Miljøet er meget vigtigt for os. Derfor sætter vi høje krav til, hvordan danskere – virksomheder såvel som private – behandler miljøet og naturen. Vi har f.eks. højere krav end de andre borgerlige partier til, hvor meget co2, der skal udledes.

Det har vi, fordi det er vigtigt for os, at vores børn, børnebørn og andre i fremtiden kan nyde godt af den danske natur, som vi gør det nu. Det betyder meget, at vi kan give verden videre til de kommende generationer i mindst lige så god stand, som vi selv har overtaget den.

Politi og kriminalitet

Vi går ind for hårde straffe for farlige forbrydelser. Særligt de forbrydelser, hvor folk bliver fysisk forulempet, og det kan f.eks. være vold, voldtægt, pædofili eller drab, og vi er åbne for at hæve straffene yderligere.

Det er nemlig meget vigtigt, at danskerne er trygge og kan færdes frit uden risiko for at blive overfaldet – og derfor må man ty til hårde metoder.

Man skal dog også huske, at forebyggelse også er ekstremt vigtigt. Derfor vil vi gøre mere ud af at hjælpe unge, der er på vej ud i kriminalitet, og vi skal også huske at resocialisere dem, der er i fængsel, så de ikke fortsætter med ny kriminalitet, når de kommer ud.

Skat

Vi mener, at skatten er for høj i Danmark, og at den derfor skal sænkes markant, så alle i arbejde får lov til at beholde flere penge. Vi mener nemlig, at danskerne skal have mere frihed til at bestemme over deres egne penge, og at det er de danske familier og ikke staten eller kommunen, der bedst ved, hvordan pengene skal bruges.

Vi vil desuden sænke en masse afgifter, der gør det dyrt at handle. Vi synes f.eks., at det er fjollet, at der er særlige afgifter på noget så harmløst som nødder eller te.

Danskerne skal altså mere end i dag bestemme over deres egne penge.

Socialområdet

Det har altid været en mærkesag for os at hjælpe dem, der har brug for det. Faktisk vil vi gerne gøre endnu mere for de udsatte grupper i samfundet, end vi gør i dag. Til gengæld skal vi blande os mindre i, hvad alle andre, der godt kan klare sig selv, laver, og hvordan de lever.

Vi vil gerne gøre mere for eksempelvis udsatte børn og unge, hjemløse, folk med alkohol- eller stofmisbrug og svage ældre.

Det handler kort sagt om, at vi skal være bedre til at prioritere hjælpen til dem, der har brug for det.

Sundhedspolitik

Vi har særligt fokus på to ting, når det handler om vores sundhed: forebyggelse og behandling.

Det er uhyre vigtigt, at vi har hospitaler, læger og sygeplejersker i verdensklasse, når vi bliver syge og har brug for hjælp, og derudover skal vi styrke forebyggelsen, så vi i det hele taget bliver mindre syge. Forebyggelse er altså mindst lige så vigtigt som god behandling.

Pengepungen må aldrig komme til at betyde, om man kan få behandling eller ej, så alle skal have ret til behandling, hvis ulykken rammer.

Man skal huske, at nogen er ikke fysisk syge – men psykisk syge. Derfor vil vi styrke det psykiatriske område, så vi vil sidestille psykiske sygdomme med fysiske sygdomme.

Transport og infrastruktur

Trafik og transport (også kaldet infrastruktur) er utroligt vigtigt for Danmark. Gode veje eller hurtige tog betyder, at man kan komme nemmere til og fra f.eks. arbejde eller på hospitalet. En god infrastruktur er med til at binde Danmark sammen, og det har den positive virkning, at danskerne og det danske arbejdsmarked bliver mere mobilt.

Vi er tilhængere af kollektiv transport som busser, metro eller tog, og vi støtter det også gerne med penge fra statskassen. Vi skal dog også huske på, at der er folk, der helst vil køre i deres egen bil, fordi det er lettere eller måske hurtigere, og dem skal vi ikke tvinge ind i busserne.

Der skal altså være frihed til at vælge sit transportmiddel selv.

Uddannelse og folkeskolen

Uddannelse er fundamentet i et velfungerende samfund, og skolen skal sikre, at børn og unge får et grundigt kendskab til Danmarks og andres landes historie, kultur og sprog.

Folkeskolerne – og også andre og senere uddannelser som gymnasiet eller universitetet – skal fortsat være frit at gå på for danskerne. Det er nemlig vigtigt, at det ikke er pengepungen, der afgør, om man kan få en uddannelse i Danmark.

Vi mener i øvrigt, at det er en god idé med frivillige lektiecaféer på de danske skoler. Men vi vil ikke være med til at tvinge alle skolebørn til at være i lektiecaféen. Det skal være frivilligt, så man også kan lave lektier derhjemme, hvis man hellere vil det.

Udenrigspolitik

Vi er varme tilhængere af, at Danmark fører en aktiv udenrigspolitik. Det vil sige, at vi mener, det er godt, at vi engagerer os i udlandet, når der er behov for det. Hvis folk bliver undertrykt eller myrdet i et land, skal vi være klar til via politiske – og i sidste ende militære – midler at hjælpe med at løse konflikten.

Vi har nemlig ikke kun et ansvar over for hinanden her hjemme i danmark. Vi har også et ansvar over for folk i andre dele af verden. Og særligt dem, der ikke kan klare sig selv.

Udviklingsbistand

Vi vil gerne hjælpe fattige mennesker i de fattige dele af verden. Derfor går vi ind for en høj ulandshjælp, så vi kan sikre bedre levevilkår for dem, der har brug for det.

Særligt vil vi fokusere på de fattigste dele af det sydlige Afrika, som vi mener har mest brug for hjælp.

Vi vil prioritere pengene på folk i deres egne områder. Det kan f.eks. være ved at hjælpe med at bygge skoler eller hospitaler – og det kan også være i form af undervisning i vigtige emner som demokrati, menneskerettigheder og respekt for miljøet.

Ældre

Det er generationer af danskeres hårde arbejdsindsats, der har skabt grundlaget for det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor mener vi, at alle ældre i Danmark fortjener en værdig alderdom.

Alle mennesker, ung som gammel, har brug for at føle, at de selv er med til at bestemme over deres hverdag. Vi er alle forskellige og har individuelle behov. Det skal der være respekt for – og tid til.

Derfor skal det være lettere for ældre at vælge private alternativer. Hvis ikke man er tilfreds med kommunens rengøring, skal man kunne vælge et privat firma. På samme måde skal flere ældre kunne vælge et friplejehjem. Medbestemmelse betyder gladere ældre, og det er det vigtigste for os.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på skole@konservative.dk

Bestil en gratis skolepakke

Her kan du gratis bestille en skolepakke med lidt kampagnemateriale og mere information om Det Konservative Folkeparti.

Din skolepakke bliver sendt af sted hurtigst muligt, men der kan godt gå op til en uge før den når frem, så bestil den i god tid!

Du modtager:

  • Velkomstbrev
  • 2x C-plakat
  • Et partiprogram – ”Giv ansvaret tilbage til borgerne”
  • 4 hæfter med konservative mærkesager
  • 6x balloner
  • 25x klistermærker