Forside|Politik|En grønnere fremtid for de næste generationer

En grønnere fremtid for de næste generationer

Vi støtter den nye klimalov. Og vi har fået sat flere konservative aftryk, så vi kan samle hele Danmark om en grønnere fremtid.

Vi ønsker en grøn omstilling af Danmark, der samlet set ikke koster vækst og arbejdspladser.

Vi skal udvikle vores samfund. Ikke afvikle det. Det er helt centralt, hvis vi skal kunne give vores høje levestandard videre til vores børn.

Konservative aftryk på den nye klimalov

Før valget sagde vi, at der var behov for en ny klimalov, et styrket klimaråd, bindende mål og inddragelse af erhvervslivet. Det har vi alt sammen fået med i den nye klimalov, og det er vi godt tilfredse med.

Det betyder helt konkret, at klimaloven indeholder følgende konservative aftryk:

 • Femårige delmål, frem mod de store målsætninger i 2030 og 2050.
 • Et styrket klimaråd, som skal komme med anbefalinger til, hvordan vi når målene.
 • Reelle CO2-reduktioner før 2025.
 • Danmark skal være opmærksom på, at CO2-udslip ikke bare flyttes til udlandet.

I første omgang var der lagt op til, at det første delmål skulle ligge i 2030, men Det Konservative Folkeparti fik det ændret til 2025. Klimatiltag skal nemlig ikke bare placeres i en fjern fremtid. For klimaet har brug for handling nu. Allerede før valget fremlagde vi vores bud på en ny klimalov. Et af elementerne fra dengang var, at klimarådet skulle styrkes, og det bliver det med den nye klimalov. 

De reelle CO2-reduktioner skal ikke kunne omgås med skrivebordsøvelser som f.eks. kvoteannulleringer, hvor CO2-udslippet først reelt reduceres langt ude i fremtiden. Derfor har Det Konservative Folkeparti sikret, at alle aftaleparter skal være enige, før dette redskab kan tages i brug.

Det Konservative Folkeparti har kæmpet for, at den grønne omstilling skal ske under hensyn til, at CO2-udledningerne ikke bare flyttes til udlandet. Det nytter ikke noget, at Danmark er et grønt foregangsland, hvis den sorte energi reelt bare flyttes til andre lande.

Grønne resultater fra vores regeringstid

 • Vi har vedtaget en energiaftale med samtlige af Folketingets partier.
 • Vi opsætter tre havvindmølleparker på tilsammen 2.400 MW.
 • Vi har vedtaget og gennemført de første teknologineutrale udbud mellem sol- og vindenergi, der har ført til historisk lave priser på vedvarende energi.
 • Vi fortsætter de teknologineutrale udbud for i alt 4,2 milliarder kroner, så vi sikrer, at vi får mest mulig vedvarende energi for de penge, vi har til rådighed.
 • Vi har fremmet elbilsalget ved at udskyde indfasningen af en højere registreringsafgift på el- og brændselscellebiler.
 • Vi har sænket prisen på el, så det bliver mere attraktivt at bruge grøn strøm.
 • Vi har vedtaget en ny eksportstrategi, der skal fordoble eksporten af energiteknologi fra 70 milliarder kroner i 2015 til 140 milliarder kroner i 2030.
 • Vi prioriterer forskningen i energiteknologi med 580 millioner kroner i 2020, og det stiger til en milliard kroner i 2024.
 • Vi har indført en ny pulje til biogas på 240 millioner kroner årligt over 20 år til udbygning af biogas og andre grønne gasser.
 • Vi udfaser kul til elproduktionen frem mod 2030 og erstatter den med grønne energikilder.
 • Vi har afsat en reserve på 400-500 millioner kroner fra 2025 og frem til yderligere investeringer i vedvarende energi.

Vi vil samle et nyt og styrket klimaråd, repræsentanter fra dansk erhvervsliv og regeringen. Sammen skal de sikre, at vi lever op til Paris-aftalen og reducerer CO2-udledningen.

Søren Pape, Partiformand (fra foråret 2019)