Folketingskandidater

Bornholms Storkreds

Joachim Hjorting
Folketingskandidat

Fyns Storkreds

Camilla Louise Lydiksen
Folketingskandidat
Caroline Lauritsen
Folketingskandidat
Jørgen Nielsen
Folketingskandidat
Kristian Guldfeldt
Folketingskandidat
Mai Mercado
Folketingskandidat
Roya Moore
Folketingskandidat

Københavns Omegns Storkreds

Hanne Bjørn-Klausen
Folketingskandidat
Henrik Sørensen
Folketingskandidat
Lisa Skov
Folketingskandidat
Ole Stephensen
Folketingskandidat
Rasmus Jarlov
Folketingskandidat
Steffen Mølgaard
Folketingskandidat

Københavns Storkreds

Nikolaj Bøgh
Folketingskandidat
Anders Johansson
Folketingskandidat
Caspar Stefani
Folketingskandidat
Helle Bonnesen
Folketingskandidat
Katarina Ammitzbøll
Folketingskandidat
Lasse Vogel Andersen
Folketingskandidat
Peter Stakemann
Folketingskandidat

Nordjyllands Storkreds

Henrik Dalgaard Christensen
Folketingskandidat
Jens Kindberg
Folketingskandidat
Jens Martin Fjordbak
Folketingskandidat
Jens-Henrik Kirk
Folketingskandidat
Mia Tang
Folketingskandidat
Morten Thiessen
Folketingskandidat
Per Larsen
Folketingskandidat
Per Møller
Folketingskandidat
Torben Overgaard
Folketingskandidat

Nordsjællands Storkreds

Birgitte Bergman
Folketingskandidat
Egil Fabritius Hulgaard
Folketingskandidat
Kjeld Haslund
Folketingskandidat
Lars Arne Christensen
Folketingskandidat
Mette Abildgaard
Folketingskandidat
Otto B. Christiansen
Folketingskandidat

Sjællands Storkreds

Jesper Wienmann Hansen
Folketingskandidat
Brigitte Klintskov Jerkel
Folketingskandidat
Daniel Blak Pedersen
Folketingskandidat
Mads Andersen
Folketingskandidat
Michael Mads Suhr
Folketingskandidat
Naser Khader
Folketingskandidat
Stine Pilt Olsen
Folketingskandidat

Sydjyllands Storkreds

Anette Abildgaard Larsen
Folketingskandidat
Katri Søgaard
Folketingskandidat
Knud Erik Langhoff
Folketingskandidat
David Gulløv
Folketingskandidat
Frederik Bloch Münster
Folketingskandidat
Klaus Juhl
Folketingskandidat
Niels Flemming Hansen
Folketingskandidat
Søren Tylvad Andersen
Folketingskandidat

Vestjyllands Storkreds

Line Damgaard Lauritsen
Folketingskandidat
Margrethe Agerup Præst
Folketingskandidat
Orla Østerby
Folketingskandidat
Pia Olivia Christensen
Folketingskandidat
Rasmus Norup
Folketingskandidat
René Nord Hansen
Folketingskandidat
Søren Pape Poulsen
Folketingskandidat

Østjyllands Storkreds

Charlotte Green
Folketingskandidat
Jane Christensen
Folketingskandidat
Ali Aminali
Folketingskandidat
Anders Krojgaard Lund
Folketingskandidat
David Munk-Bogballe
Folketingskandidat
Jens Salling
Folketingskandidat
Lars Jensen
Folketingskandidat
Mona Juul
Folketingskandidat
Niels Rosenberg
Folketingskandidat
Victoria Kilpatrick
Folketingskandidat

Vi opererer med to opstillingsmodeller:

Opstillingsmodel 1, opstilling på storkredsniveau
Kandidaterne i en storkreds opstilles på storkredsniveau. Der vælges en spidskandidat, som i den pågældende storkreds prioriteres på stemmesedlen og de øvrige kandidater står i alfabetisk rækkefølge herunder.

Denne model benyttes af Vestjyllands storkreds, Sydjyllands storkreds og Fyn storkreds. Fyns storkreds dog med den undtagelse, at kandidaterne efter spidskandidaten står i prioriteret rækkefølge.

Opstillingsmodel 2, opstilling på kredsniveau
Der opstilles en kandidat i hver opstillingskreds i kommunen. En kandidat kan opstille i flere opstillingskredse i samme storkreds. Opstillingen sker i prioriteret sideordnet opstilling, således at den enkelte kreds’ kandidat prioriteres først på stemmesedlen og de øvrige kandidater i storkredsen i alfabetisk rækkefølge herefter.