Ordførerskaber i Folketinget

Søren Pape Poulsen

 • Partiformand
 • Udenrigspolitisk Nævn

Mai Mercado

 • Gruppeformand
 • Grundlovsordfører
 • Handicapordfører
 • Idrætsordfører
 • Socialordfører
 • Undervisningsordfører

Mette Abildgaard

 • Politisk ordfører
 • Ældreordfører

Birgitte Bergman

 • Kirkeordfører
 • Kulturordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Medieordfører
 • Turismeordfører

Britt Bager

 • Forskningsordfører
 • Uddannelsesordfører

Katarina Ammitzbøll

 • EU-ordfører
 • Energiordfører
 • Forsyningsordfører
 • Kommunalordfører
 • Udviklingsbistandsordfører
 • Ungdomsuddannelsesordfører

Mads Andersen

 • Beskæftigelsesordfører
 • Retsordfører

Marcus Knuth

 • Boligordfører
 • Indfødsretsordfører
 • Integrationsordfører
 • Menneskerettighedsordfører
 • Udenrigsordfører
 • Udlændingeordfører

Mona Juul

 • Erhvervsordfører
 • Forbrugerordfører
 • IT-ordfører
 • Klimaordfører
 • Miljøordfører
 • Telekommunikationsordfører

Niels Flemming Hansen

 • Forsvarsordfører
 • Landdistrikts- og ø-ordfører
 • Transportordfører

Per Larsen

 • Fiskeriordfører
 • Forebyggelsesordfører
 • Fødevareordfører
 • Landbrugsordfører
 • Psykiatriordfører
 • Sundhedsordfører

Rasmus Jarlov

 • Finans- og reformordfører
 • Grønlands- og Færøerne-ordfører
 • Nordisk samarbejde-ordfører
 • Skatteordfører

Stine Pilt Olsen

 • Børneordfører
 • Familieordfører