Ordførerskaber i Folketinget

Sidst opdateret den 26. juni 2018. Orla Østerby, Anders Retz Johansson og Merete Scheelsbeck er stedfortrædere for det konservative ministerhold i den borgerlige trekløverregering (hhv. Søren Pape Poulsen, Mai Mercado og Rasmus Jarlov).

 

Find kontaktoplysninger på folketingsmedlemmerne

Mette Abildgaard

 • Gruppeformand
 • Gruppesekretær
 • Grundlovsordfører
 • Klimaordfører
 • Miljøordfører
 • Politisk ordfører
 • Sundhedsordfører

Anders Johansson

 • Beskæftigelsesordfører
 • By-, bolig- og bygningsordfører
 • Erhvervsordfører
 • Finans- og reformordfører
 • Forbrugerpolitisk ordfører
 • Skatte- og afgiftsordfører

Brigitte Klintskov Jerkel

 • Familie- og børneordfører
 • Forebyggelsesordfører
 • Ordfører for nordisk samarbejde
 • Psykiatriordfører
 • Social- og handicapordfører
 • Transportordfører
 • Undervisningsordfører
 • Ældreordfører

Merete Scheelsbeck

 • EU-ordfører
 • Kulturordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Ordfører for Grønland og Færøerne
 • Uddannelses- og forskningsordfører
 • Udviklingsbistandsordfører

Naser Khader

 • Forsvarsordfører
 • Indfødsretsordfører
 • Kirkeordfører
 • Medieordfører
 • Menneskerettighedsordfører
 • Retsordfører
 • Udenrigspolitisk Nævn
 • Udlændinge- og integrationsordfører
 • Værdiordfører

Orla Østerby

 • Dyrevelfærdsordfører
 • Energi- og forsyningsordfører
 • Fiskeriordfører
 • IT- og teleordfører
 • Idrætsordfører
 • Landbrugs- og fødevareordfører
 • Ordfører for kommunalpolitik
 • Ordfører for landdistrikter og små-øer