Ordførerskaber i Folketinget

Søren Pape Poulsen

 • Partiformand
 • Udenrigspolitisk Nævn

Mai Mercado

 • Gruppeformand
 • Folkeskoleordfører
 • Grundlovsordfører
 • Undervisningsordfører

Rasmus Jarlov

 • Gruppenæstformand
 • Finans- og reformordfører
 • Grønlands- og Færøerne-ordfører
 • Skatteordfører

Marcus Knuth

 • Politisk ordfører
 • Indfødsretsordfører
 • Udlændinge- og integrationsordfører

Birgitte Bergman

 • Kulturordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Medieordfører
 • Turismeordfører

Brigitte Klintskov Jerkel

 • Børneordfører
 • Familieordfører
 • Handicapordfører
 • Ordfører for nordisk samarbejde
 • Socialordfører

Egil Fabritius Hulgaard

 • By-, bolig- og bygningsordfører
 • Miljøordfører

Katarina Ammitzbøll

 • Europa- og EU-ordfører
 • Uddannelses- og forskningsordfører
 • Udviklingsbistandsordfører
 • Ungdoms- og voksenuddannelsesordfører

Mona Juul

 • Erhvervsordfører
 • Forbrugerordfører
 • IT- og teleordfører
 • Klimaordfører

Naser Khader

 • Beskæftigelsesordfører
 • Menneskerettighedsordfører
 • Retsordfører
 • Udenrigsordfører
 • Værdiordfører

Niels Flemming Hansen

 • Forsvarsordfører
 • Færdselssikkerhedskommissionen
 • Transportordfører

Orla Østerby

 • Dyrevelfærdsordfører
 • Energi- og forsyningsordfører
 • Idrætsordfører
 • Kirkeordfører
 • Landbrugs- og fødevareordfører
 • Ordfører for kommunalpolitik
 • Ordfører for landdistrikter og små-øer

Per Larsen

 • Fiskeriordfører
 • Psykiatriordfører
 • Sundheds- og forebyggelsesordfører
 • Ældreordfører