Ordførerskaber i Folketinget

Sidst opdateret den 15. december 2016. Orla Østerby, Brigitte Klintskov Jerkel og Anders Retz Johansson er stedfortrædere for det konservative ministerhold i den borgerlige trekløverregering (hhv. Søren Pape Poulsen, Brian Mikkelsen og Mai Mercado).

Find kontaktoplysninger på folketingsmedlemmerne

Mette Abildgaard

 • Gruppeformand
 • Gruppesekretær
 • Grundlovsordfører
 • Klimaordfører
 • Miljøordfører

Rasmus Jarlov

 • Næstformand for folketingsgruppen
 • Beskæftigelsessordfører
 • Europa- og EU-ordfører
 • Finansordfører
 • Forsvarsordfører
 • Ordfører for Grønland og Færørerne
 • Reformordfører
 • Transportordfører

Anders Johansson

 • By-, bolig- og bygningsordfører
 • Erhvervsordfører
 • Forbrugerpolitisk ordfører
 • IT- og teleordfører
 • Ordfører for kommunalpolitik
 • Ordfører for landdistrikter og små-øer
 • Ordfører for skatter og afgifter

Brigitte Klintskov Jerkel

 • Ligestillingsordfører
 • Ordfører for nordisk samarbejde
 • Psykiatriordfører
 • Sundheds- og forebyggelsesordfører
 • Uddannelses- og forskningsordfører
 • Ældreordfører

Naser Khader

 • Indfødsretsordfører
 • Kirkeordfører
 • Kulturordfører
 • Medieordfører
 • Menneskerettighedsordfører
 • Ordfører for udviklingsbistand
 • Retsordfører
 • Udenrigspolitisk Nævn
 • Udlændinge- og integrationsordfører
 • Udviklingsbistandsordfører
 • Værdiordfører

Orla Østerby

 • Dyrevelfærdsordfører
 • Energi- og forsyningsordfører
 • Familieordfører
 • Fiskeriordfører
 • Idrætsordfører
 • Landbrugs- og fødevareordfører
 • Ordfører for handicappolitik
 • Social- og børneordfører