Ordførerskaber i Folketinget

Søren Pape Poulsen

 • Partiformand
 • Udenrigspolitisk Nævn

Mai Mercado

 • Gruppeformand
 • Grundlovsordfører
 • Grundskoleordfører
 • Idrætsordfører
 • Undervisningsordfører

Rasmus Jarlov

 • Gruppenæstformand
 • Finansordfører
 • Forsvarsordfører
 • Grønlands- og Færøerne-ordfører
 • Nordisk samarbejde-ordfører
 • Skatteordfører

Mette Abildgaard

 • Politisk ordfører
 • Ældreordfører

Birgitte Bergman

 • Kirkeordfører
 • Kommunalordfører
 • Kulturordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Medieordfører
 • Turismeordfører

Brigitte Klintskov Jerkel

 • Børneordfører
 • Familieordfører
 • Handicapordfører
 • Socialordfører

Britt Bager

 • Forskningsordfører
 • Retsordfører

Gitte Willumsen

 • Boligordfører
 • Uddannelsesordfører
 • Ungdoms- og voksenuddannelsesordfører

Katarina Ammitzbøll

 • EU-ordfører
 • Energiordfører
 • Forsyningsordfører
 • IT- og teleordfører
 • Menneskerettighedsordfører
 • Udviklingsbistandsordfører

Marcus Knuth

 • Indfødsretsordfører
 • Integrationsordfører
 • Reformordfører
 • Udenrigsordfører
 • Udlændingeordfører

Mona Juul

 • Erhvervsordfører
 • Forbrugerordfører
 • Klimaordfører
 • Miljøordfører

Niels Flemming Hansen

 • Beskæftigelsesordfører
 • Landdistrikts- og ø-ordfører
 • Transportordfører

Per Larsen

 • Dyrevelfærdsordfører
 • Fiskeriordfører
 • Forebyggelsesordfører
 • Fødevareordfører
 • Landbrugsordfører
 • Psykiatriordfører
 • Sundhedsordfører