Forside|Konservative værdier

Konservative værdier

Den konservative tilgang til politik er ikke baseret på ideologi eller illusionen om fejlfri samfund. Den tager i stedet udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier.

Vi tager ansvar for de svageste

Det er ikke alle, der er født med en guldske i munden. Vi har ikke alle det samme udgangspunkt. Nogle er født med et handicap, der betyder, at de ikke kan arbejde. Andre er tynget af en negativ social arv, og andre igen har bare aldrig fået en chance for, eller evnerne til, at kunne klare sig selv. Derfor har vi opbygget et velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden. Hvor dem, der kan, er med til at sikre, at de svagest stillede får et godt og ordentligt liv.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der føler et ansvar for dem, der er svagere stillet i livet end dig selv.

Vi tror på mennesket frem for systemet

Vi har indrettet det danske samfund som et velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden. Vi laver love og regler for at værne om det enkelte menneskes tryghed og frihed. Men hvis staten og det offentlige skal løse for mange opgaver, bliver det skruen uden ende. Vi har derfor også et personligt ansvar.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der mener, at staten skal have en størrelse, så den støtter den svage uden at knække den stærkeste. Du har et personligt ansvar for dit liv, for staten hverken kan eller skal løse alt.

De flittige og de stræbsomme skal belønnes

Folk, der arbejder hårdt og har et mål i livet, skal belønnes. Men hvis man tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet bliver man i stedet for straffet med topskat. Det er skidt for dansk økonomi og hæmmer arbejdsudbudet. Det er grunden til, at vi vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat i Danmark. Og på længere sigt skal topskatten helt fjernes.

Læs mere i den konservative skatteplan

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der arbejder hårdt og synes, at samfundet skal belønne de danskere, der allerede bidrager mest til fælleskassen.

Vi har en kontrakt med næste generation

Enhver generation har kun Danmark til låns. Det er vores opgave at passe på og forbedre det Danmark, vi selv givere videre til næste generation.

Når konservative taler om “generationskontrakten” handler det særligt om, at vi skal give vores klode videre til vores børn og børnebørn i en bedre tilstand, end vi modtog den. Derfor skal vi passe på vores miljø og natur, og tage klimaforandringerne alvorligt. 

Det Konservative Folkeparti er derfor også det eneste borgerlige parti, der stemte for Danmarks første klimalov i 2014. Vi indgik desuden i Klimalov 2030

Se de konservative aftryk i klimaloven her

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der vil være med til at give et bedre og grønnere Danmark videre til de næste generationer.

Vi smider ikke regningen i børneværelset 

Ansvarlige forældre sender ikke regningen for deres bil og fladskærm videre til deres børn. Det er der ingen, der kunne drømme om. Og sådan skal det selvfølgelig også være, når det handler om statens økonomi.

Vi vil ikke, som socialdemokratiske regeringer har haft for vane, låne penge til forbrug og så håbe, at de kommende generationer vil betale gildet.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der ikke vil være med til at smide regningen for statens overforbrug i børneværelset.

Vi vil forandre for at bevare

Man skal ikke forandre noget alene for forandringens skyld. Det er der ingen mening i. Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der vil være med til at bevare og styrke den danske nation. Derfor ønsker vi reformer og forandringer, når tingene ikke fungerer godt nok. Reformerne er med til at fremtidssikre vores samfund og ruste det i forhold til de udfordringer, vi står over for.

Vi har nemlig arvet et godt samfund, og det ønsker vi at bevare. Også hvis det betyder ændringer og reformer.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der ønsker et moderne Danmark, der samtidig værner om dansk kulturarv, danske værdier og danske traditioner.

Frihed under ansvar

Vi har alle et ansvar for vores familie, for fællesskabet, for de svageste og for fremtiden. Derfor søger vi altid den bedst mulige balance mellem stat og individ.

Staten skal være stærk nok til at regulere den hæmningsløse kapitalisme, der snyder i skat og ingen hensyn tager til miljø eller mennesker. Men den offentlige sektor må aldrig blive så omfattende, at den begrænser den personlige frihed eller fratager mennesker det personlige ansvar.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der ønsker mere personlig frihed, men også at tage et større ansvar for dig selv og for dine nærmeste.

Gud, konge og fædreland

I en globaliseret verden er det vigtigt at kende sine rødder. Og vores kultur, vores traditioner og vores kristne værdier er selve fundamentet for det moderne Danmark, vi kender i dag. Et demokrati, som det danske, opstår ikke ud af det blå, men har rødder langt tilbage. På den måde har vi forankret det ældgamle monarki i et moderne og levende demokrati. Det skal vi værne om.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der vil værne om dansk kultur og danske værdier i en global verden.

Vi er garanter for en ansvarlig økonomisk politik

Vi ved, at der ikke er frit valg på alle hylder. Vi har ikke råd til alt. Derfor er vi nødt til at prioritere. Det kræver mod, for det betyder, at man må sige nej og vælge noget fra.

Men hvis vi skal give et samfund med en sund økonomi og med en lavere skattebyrde videre til de næste generationer, så skal vi udvise rettidig omhu, ansvarlighed og vilje til at prioritere.

Det Konservative Folkeparti er partiet for dig, der tror på “rettidig omhu” og ved, at pengene ikke vokser på træerne.