Oversigt over tidligere konservative ministre

Regeringen Thorvald Stauning II (S)
Regeringen bestod siden 1929 af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Fra d. 10. april 1940 blev denne regering suppleret med flere ministre uden portefølje, heraf var tre konservative. Denne konstellation består indtil 8. juli 1940.

Konservative ministre uden portefølje:
Henning Hasle, John Christmas Møller og Vilhelm Fibiger.

Samlingsregeringen Thorvald Stauning (S)
Regeringen bestod af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre fra 8. juli 1940 til 4. maj 1942. Statsminister var Thorvald Stauning fra Socialdemokratiet.

Handelsminister: John Christmas Møller (til 3. oktober 1940, herefter Halfdan Hendriksen)
Kirkeminister: Vilhelm Fibiger

Samlingsregeringen Vilhelm Buhl I (S)
Regeringen bestod af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre fra 5. maj 1942 til 9. november 1942. Statsminister var Vilhelm Buhl fra Socialdemokratiet.

Handelsminister: Halfdan Hendriksen
Kirkeminister: Vilhelm Fibiger

Samlingsregeringen Erik Scavenius (RV)
Regeringen bestod af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre fra 9. november 1942 til 29. august 1943. Statsminister var Erik Scavenius fra Det Radikale Venstre.

Handelsminister: Halfdan Hendriksen.

Samlingsregeringens Vilhelm Buhl II (S)
Regeringen bestod af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre fra 5. maj 1945 til 8. november 1945. Statsminister var Vilhelm Buhl fra Socialdemokratiet.

Udenrigsminister: John Christmas Møller
Forsvarsminister: Ole Bjørn Kraft
Minister for Handel, industri og søfart: Vilhelm Fibiger

Regeringen Erik Eriksen (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 30. oktober 1950 til 30. september 1953. Statsminister var Erik Eriksen fra Venstre.

Udenrigsminister: Ole Bjørn Kraft
Indenrigs- og boligminister: Aksel Møller
Undervisningsminister: Flemming Hvidberg
Minister for offentlige arbejder: Victor Larsen til 24. april 1952. Fra 30. april 1952 Jørgen Jørgensen
Minister for handel, industri og søfart: Ove Weikop  til 13. september 1951, derefter Aage Rytter
Arbejds- og socialminister: Poul Sørensen

Regeringen Baunsgaard (B)
Regeringen bestod af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre fra 2. februar 1968 til 11. oktober 1971. Statsminister var Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre.

Finansminister: Poul Møller  til 17. marts 1971, derefter Erik Ninn-Hansen.
Indenrigsminister: Poul Sørensen  til 29. juni 1969. Fra 11. juli 1969 H.C. Toft.
Justitsminister: Knud Thestrup
Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen  til 17. marts. 1971, derefter Knud Østergaard.
Handelsminister: Knud Thomsen
Boligminister: Aage Hastrup

Regeringen Poul Schlüter I (C)
Regeringen bestod af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti fra 10. september 1982 til 10. september 1987. Statsminister var Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti.

Statsminister: Poul Schlüter
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen
Industriminister: Ib Stetter  til 12. marts 1986, derefter Nils Wilhjelm.
Finans- og Socialminister: Palle Simonsen
Fiskeriminister: Henning Grove  til 12. marts 1986, derefter Lars P. Gammelgaard.
Arbejdsminister: Grethe Fenger Møller  til 12. marts. 1986, derefter Henning Dyremose.
Minister for kulturelle anliggender: H.P. Clausen
Minister for skatter og afgifter: Isi Foighel
Forsvarsminister: Hans Engell

Regeringen Poul Schlüter II (C)
Regeringen bestod af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti fra 10. september 1987 til 3. juni 1988. Statsminister var Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti.

Statsminister: Poul Schlüter
Finansminister: Palle Simonsen
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen
Fiskeriminister og minister for nordisk samarbejde: Lars P. Gammelgaard
Arbejdsminister: Henning Dyremose
Kultur- og kommunikationsminister: H.P. Clausen
Industriminister: Nils Wilhjelm
Sundhedsminister: Agnete Laustsen
Forsvarsminister: Bernt Johan Collet

Regeringen Poul Schlüter III (C)
Regeringen bestod af Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre fra 3. juni 1988 til 18. december 1990.
Statsminister var Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti.

Statsminister: Poul Schlüter
Finansminister: Palle Simonsen  til 30. oktober 1989, derefter Henning Dyremose
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen  til 10. januar 1989, derefter H.P. Clausen.  Fra 5. oktober 1989 Hans Engell
Fiskeriminister: Lars P. Gammelgaard  til 5. oktober 1989, derefter Kent Kirk
Arbejdsminister: Henning Dyremose til 30. oktober 1989, derefter Knud E. Kirkegaard
Trafik- og kommunikationsminister: H.P. Clausen. Trafikminister fra 10. januar 1989 Knud Østergaard
Industriminister: Nils Wilhjelm til 2. december 1989, derefter Anne Birgitte Lundholt
Boligminister: Agnete Laustsen
Kirke- og kommunikationsminister: Torben Rechendorff

Regeringen Poul Schlüter IV (C)
Regeringen bestod af Det Konservative Folkeparti og Venstre fra 18. december 1990 til 25. januar 1993. Statsminister var Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti.

Statsminister: Poul Schlüter
Finansminister: Henning Dyremose
Justitsminister: Hans Engell
Kirke- og kommunikationsminister: Torben Rechendorff
Fiskeriminister: Kent Kirk
Arbejdsminister: Knud E. Kirkegaard
Industri- og energiminister: Anne Birgitte Lundholt
Trafikminister: Kaj Ikast
Miljøminister: Per Stig Møller
Kulturminister: Grethe Rostbøll

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 27. november 2001- 18. februar 2005. Statsminister var Anders Fogh Rasmussen fra Venstre.

Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Per Stig Møller
Justitsminister: Lene Espersen
Kulturminister: Brian Mikkelsen
Trafikminister og minister for nordisk samarbejde: Flemming Hansen
Socialminister og minister for ligestilling: Henriette Kjær frem til 2. august 2004, herefter
Familie og forbrugerminister: Henriette Kjær
Miljøminister: Connie Hedegaard fra 2. august 2004

Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 18. februar 2005 til 23. november 2007. Statsminister var Anders Fogh Rasmussen fra Venstre.

Økonomi- og Erhvervsminister: Bendt Bendtsen (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Per Stig Møller
Justitsminister: Lene Espersen
Kulturminister: Brian Mikkelsen
Transport- og energiminister: Flemming Hansen til og med 12. september 2007, herefter Jakob Axel Nielsen
Miljøminister og minister for nordisk samarbejde: Connie Hedegaard
Minister for familie- og forbrugeranliggender: Lars Barfoed frem til 15. december 2006, herefter Carina Christensen

Regeringen Anders Fogh Rasmussen III (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 23. november 2007 til 5. april 2009. Statsminister var Anders Fogh Rasmussen fra Venstre.

Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Per Stig Møller
Justitsminister: Lene Espersen
Klima- og energiminister: Connie Hedegaard
Kulturminister: Brian Mikkelsen
Transportminister: Carina Christensen
Minister for sundhed og forebyggelse: Jakob Axel Nielsen

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 5. april 2009 til 23. februar 2010
Statsminister er Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.

Økonomi- og erhvervsminister: Lene Espersen (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Per Stig Møller
Justitsminister: Brian Mikkelsen
Klima- og energiminister: Connie Hedegaard (fra 24. november 2010)
Kulturminister: Carina Christensen
Transportminister: Lars Barfoed
Minister for sundhed og forebyggelse: Jakob Axel Nielsen

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 23. februar 2010 til 8. marts 2011.
Statsminister er Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.

Justitsminister: Lars Barfoed (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Lene Espersen
Økonomi- og Erhvervsminister: Brian Mikkelsen
Kulturminister: Per Stig Møller
Socialminister: Benedikte Kiær
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Charlotte Sahl-Madsen

Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (V)
Regeringen bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011.
Statsminister er Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.

Justitsminister: Lars Barfoed (vicestatsminister)
Udenrigsminister: Lene Espersen
Økonomi- og Erhvervsminister: Brian Mikkelsen
Kulturminister og Kirkeminister: Per Stig Møller
Socialminister: Benedikte Kiær
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Charlotte Sahl-Madsen

Regeringen Lars Løkke Rasmussen III (V)
Regeringen består af Venstre, Liberal Aliance og Det Konservative Folkeparti fra 28. november 2016 til 21. juni 2018.
Statsminister er Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.

Justitsminister: Søren Pape Poulsen
Erhvervsminister: Brian Mikkelsen
Socialminister: Mai Mercado

Regeringen Lars Løkke Rasmussen III (V)
Regeringen består af Venstre, Liberal Aliance og Det Konservative Folkeparti fra 21. juni 2018 til 27. juni 2019.
Statsminister er Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.

Justitsminister: Søren Pape Poulsen
Erhvervsminister: Rasmus Jarlov
Socialminister: Mai Mercado