Regionsrådsmedlemmer

Region Midtjylland

Nicolaj Bang
Regionsrådsmedlem
Ove Nørholm
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Hovedstaden

Erik Lund
Regionsrådsmedlem
Hans Toft
Regionsrådsmedlem
Karsten Skawbo-Jensen
Regionsrådsmedlem
Lene Kaspersen
Regionsrådsmedlem
Per Tærsbøl
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Midtjylland

Nicolaj Bang
Regionsrådsmedlem
Ove Nørholm
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Nordjylland

Ove Nørholm
Regionsrådsmedlem
Per Larsen
Regionsrådsmedlem
Vibeke Gamst
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Sjælland

Christian Wedell-Neergaard
Gruppeformand, Regionsrådsmedlem
Brigitte Klintskov Jerkel
Regionsrådsmedlem
Per Hovmand
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Syddanmark

John Lohff
Regionsrådsmedlem
Lasse Krull Ehrenreich
Regionsrådsmedlem
Poul Sækmose
Regionsrådsmedlem