Regionsrådsmedlemmer

Region Midtjylland

Nicolaj Bang
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Hovedstaden

Erik Lund
Regionsrådsmedlem
Hans Toft
Regionsrådsmedlem
Karsten Skawbo-Jensen
Regionsrådsmedlem
Lene Kaspersen
Regionsrådsmedlem
Per Tærsbøl
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Nordjylland

Ove Nørholm
Regionsrådsmedlem
Per Larsen
Regionsrådsmedlem
Vibeke Gamst
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Sjælland

Christian Wedell-Neergaard
Gruppeformand, Regionsrådsmedlem
Brigitte Klintskov Jerkel
Regionsrådsmedlem
Per Hovmand
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Syddanmark

John Lohff
Regionsrådsmedlem
Lasse Krull Ehrenreich
Regionsrådsmedlem
Poul Sækmose
Regionsrådsmedlem