Regionsrådsmedlemmer

Regionsråd Hovedstaden

Christoffer Buster Reinhardt
Regionsrådsmedlem
Hans Toft
Regionsrådsmedlem
Karsten Skawbo-Jensen
Regionsrådsmedlem
Line Ervolder
Regionsrådsmedlem
Per Tærsbøl
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Midtjylland

Nicolaj Bang
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Nordjylland

Per Larsen
Regionsrådsmedlem
Pia Buus Pinstrup
Regionsrådsmedlem
Tage Leegaard
Regionsrådsmedlem
Vibeke Gamst
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Sjælland

Brigitte Klintskov Jerkel
Regionsrådsmedlem
Christian Wedell-Neergaard
Regionsrådsmedlem
Per Hovmand
Regionsrådsmedlem

Regionsråd Syddanmark

Michael Nielsen
Regionsrådsmedlem
Morten Weiss-Pedersen
Regionsrådsmedlem